تبلیغات
[ سیستانیان,سیستانیها,سیستانیان وسیستان کهن ترازتاریخcb:blog_page_title]

به دلیل برخی مشکلات پیش امده وبه همت واحد فنی دامنه سایت ازIRبهCOM تغییریافت
برای ارتباط با بنیادنیمروز وسایت نیمروزانلاین,ونشانی جدید نیمروزانلاین که در اصل نیمروانلاین ارگان بنیادنیمروز می باشد شما می توانید علاوه برسرچ نیمروانلاین وبنیادنیمروز در موتورهای جستجو در این جا نیز برای رفت به نیمروانلاین وبنیادنیمرو واگاهی از عملکرد بنیادنیمروز ونیمروزانلاین واشنایی با سیستانیها وبخصوص سیستانیهای گلستان وسیستانی های مازندران و..به این نشانی کلیک کنید لطفا
تالارگفتگوی نیمروزانلاین وسایت نیمروزانلاین وابسته به بنیادنیمروز از دامنه IRبهCOM تغییر یافت فلذا از این پس برای ارتباط با نیمرو انلاین وبنیادنیمروز وآشنایی با فرهنگ واداب ورسوم سیستانیهای گلستان ومازندران و..به این نشانی بروید

نیمروزانلاین/بنیادنیمروز
WWW.NIMROOZONLINE.COM


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: بنیادنیمروز ، نیمروزانلاین؛سیستانیها ، سیستانیان ، سیستانیهای گلستان ،

دنبالک ها: بنیادنیمروز ،

جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز در روستای علی اباد پل سرخ محله شهرستان علی ابادکتول برگزار گردید

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

این جشنواره که به همت جوانان وشورای ورزشی روستا ومشارکت خانه فرهنگ وهنر سیستانیها وگروه موسیقی سیستانی بنیادنیمروز در روزجمعه برگزار گردید مورد استقبال مردم ومسافرین نوروزی قرار گرفت/در ابتدای مراسم پس از تلاوت قران وسرود ملی,محمدآذری مدیر بنیادنیمروز درجایگاه قرار گرفت وضمن تبریک ایام وبخصوص روزجمهوری اسلامی  وایام نوروز به بیان اهداف وفلسفه این جشنواره ها پرداخت واین جشنواره را استمرار جشنواره های مشابه در سایر نقاط دانست وهدف ان را حفظ واشاعه فرهنگ واداب ورسوم سنتی وتوجه به ورزش سنتی جهت مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن وایجاد نشاط درجامعه دانست.سپس برنامه هایی همچون بازی خسوخسو,کبدی,قلعه پوده,چوب بازی,سه چاپی,چاپی,دوچوبه و..برگزار گردید.در حاشیه این جشنواره بخش غذای سنتی وصنایع دستی که توسط بانوان شکل گرفته بودنیز به شدت مورد استقبال قرار گرفت.

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 

جشنواره فرهنگی ورزشی مهدی آبادسرخ محله/جشنواره فرهنگی ورزشی مهرنیمروز

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: جشنواره مهدی اباد ،

دردیدار مدیران خانه فرهنگ وهنرسیستانیها بامدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان گلستان عنوان شد:بازیهای کودکانه وعروسک های سیستانی موردحمایت قرارخواهدگرفت.

در ادامه سلسله دیدارهای هیات مدیره مرکز تخصصی صنایع دستی سیستانیها وخانه فرهنگ وهنرسیستانیها به همراه هیات امنا وبزرگان وفرهیختگان سیستانی گلستان با مدیران وتصمیم گیران ارشد استان؛اینبار در مکان اداره کل کانون پرورش فکری مهمان عبدالرحمن سیفی مدیرکل این نهادفرهنگی بودیم. در بدو ورودمحمدآذری با معرفی حاضرین وابلاغ سلام گرم هیات امنای حسینیه سیستانیها وشورای راهبردی وبزرگان وفرهیختگان سیستانی به معرفی بخش هایی از فرهنگ عامه وفولکلورسیستانی که درارتباط با حوزه کودک ونوجوان بودپرداختند وگفتند:سیستانیها نیز همانند سایر هم استانی های نازنین دارای بازیهای سنتی,اشعار ومثل های زیبا,اشعارکودکانه ولالایی وموارد اینچنینی می باشند که ضرورت دارد برای نسل های اینده حفظ وحراست شود.مدیرمسول روزنامه گلستان نو با اشاره به نمونه هایی از عروسک های کودکان سیستانی خاطرنشان کرد:هایی که با پارچه های دورریز وشاخه درخت گز درست می شده است دارای پیشینه وهویت فرهنگی کهنی است که دل گفته ها وآمال وآرزوها وبسیاری از کارکردهای فرهنگی واجتماعی وحتی انتقال بین نسلی را به بهترین شکل ممکن انجام می داده است ومتاسفانه در وانفسای زندگی مدرن درحال فراموشی می باشد.وی افزود:لبتک همان عروسک سیستانی است که در کنار سایر عروسک هایی که دارای لباس های سنتی مردان وزنان سیستانی می باشد بیانگر یک فرهنگ است بعنوان مثال لچکی که برسر این لبتک ها وعروسکها مشاهده می فرمائید نشان دهنده موضوع با ارزش حجاب در بین زنان سیستانی می باشد.مدیربنیادنیمروزدرپایان خواستار ثبت این آثار وحمایت کانون در حفظ واشاعه ونگارش مثل ها ومتل ها واشعار وبازیهای کودکانه وتولید انبوده عروسک ها ولبتک های سیستانی شد.در این جلسه عبدالرحیم سیفی مدیرکل کانون پرورش فکری گلستان نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دوران مدیرتش ابراز امیدواری کرد که با همت پژوهشگران ومحققین سیستانی این موارد برای نسل های بعدی حفظ شود .وی خاطرنشان کرد ما اماده هستیم در تقویم اجرایی سالیانه اداره کل از ظرفیت وتوان وپیشنهادات فرهنگی سیستانیها وخانه فرهنگ استفاده کنیم .ایشان گفتند برای نزدیکترین مورد ما در برنامه چهارشنبه سوری آماده هستیم که برنامه های پیشنهادی شما را عملیاتی وحمایت کنیم.در این جلسه همچنین ایشان ارشاداتی درخصوص عروسک ها ونحوه ثبت وتولید انبوه ان بیان نمودند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.در خاتمه هریک ازحاضرین ازجمله اقایان لشکری؛بندانی,پذیرش,دشتی زاده,خلیقی؛سارانی دیدگاه های خودرا بیان نمودند .از حاشیه های گفتنی این دیدار حسن خلق وبرخورد توام با مهر ونگاه مثبت جناب مدیرکل وهماهنگی وپذیرایی دفتر ایشان بود که سخت گیری بدو ورود نگهبانی اداره کل که قطعا برابر مقرارات بوده است را کاملا ازیادمهمانان برد(گویا هماهنگی لازم بین بخش های مختلف صورت نگرفته بود وایشان تا ازدفترمدیرکل مجوز نگرفتند مهمانان را دردرب ورودی نگه داشتند).همچنین نمونه های از عروسک های ساخته شده ولبتک های سیستانی دراین جلسه رونمایی شدند.درخصوص کلاس سفالگری نیز مدیرکل کانون پرورش فکری قول هایی برای همکاری مشترک دادند که نشان از دوراندیشی ودرایت ایشان وهمکاران وکارشناسان این اداره کل دارد/همچنین دراین جلسه سیفی خواستار مشارکت خیرین اقوام در کتابخانه های سیار شدند


تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

 

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

 

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

 

درپی افتتاح مرکز تخصصی صنایع دستی اقوام در شهرک جامی گرگان توسط میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری گلستان با حضور مسولین ارشد سازمان ازتهران ,استان وشهرستان,معتمدین وبزرگان ؛هیات امنای حسینیه ,جوانان وهیات مدیره مرکز وخانه فرهنگ سیستانیها وگروه موسیقی نیمروز به همراه اقشارمختلف ؛جمعی از هیات امنا وبزرگان وشورای راهبردی با حضور دردفتر مهندس کریمی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دسنتی وگردشگری گلستان وخانم اخوت معاون صنایع دستی از تلاش ها ومحبت های مدیرکل ومعاونین ایشان وکارشناسان اداره کل ازجمله خانم ها عطایی,مامی,ساغری,خطیر ونیشابوری وسایر همکاران قدردانی وسپاسگزاری کردند. در ابتدای این دیدار محمدآذری با بیان گزارشی از روند کار شکل گیری مرکز صنایع دستی سیستانیها ومهندس کریمی با بیان دیدگاه ها وبرنامه های اتی خود هریک از حاضرین نیز دیدگاه های خود را بیان کردند در این جلسه با اهدای لوح تقدیر وهدیه معنوی از حسن تدبیر وتوجه مهندس کریمی وهمکارانش به فرهنگ واداب ورسوم وصنایع دستی اقوام وبخصوص سیستانیهای گلستان قدردانی شد واقایان صفرزایی,سراوانی,سندزائی,لشکری,بندانی؛فراهی,آذری,پذیرش,دشتی زاده,با حضوردر دفتر معاون صنایع دستی از خانم اخوت وکارشناسانشان نیز قدردانی کردند

نکته مهم در این جلسه نامه ای بود که اداره کل برای ارتقای مرکز تخصصی صنایع دستی سیستانیها به سازمان مرکزی مرقوم نموده بودند که رونوشت ان تحویل حاضرین گردید.مرکز تخصصی صنایع دستی سیستانیها اعلام کرده است که این مرکزدر گرگان شهرک جامی.جامی11عنصری11 می باشد وتلفن09360876222اماده پاسخگویی به سوالات ودریافت پیشنهادت شماست.


افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

خانه فرهنگ وهنرسیستانیها که حداقل 3سال قبل توسط بروبچه های بنیادنیمروز وکارگزوه اقتصادی و..پیگیری می شد بالاخره با همت سیستانیها وحمایت بزرگان وامنا وحمایت مدیرکل میراث فرهنگی گلستان ومعاونین وکارشناسان ایشان با حضور مسولین کشوری واستانی درگرگان افتتاح شد که محمدآذری درابتدای مراسم گزارشی از روند شکل گیری ارائه نمود

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 

افتتاح خانه صنایع دستی سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر/خانه فرهنگ وهنرسیستانیها

 


ادای احترام سیستانیهای گلستان به شهدای آتش نشان با حضوردر ایستگاه اتش نشانی گرگان

ادای احترام سیستانیهای گلستان به شهدای آتش نشان با حضوردر ایستگاه اتش نشانی گرگان

ادای احترام سیستانیهای گلستان به شهدای آتش نشان با حضوردر ایستگاه اتش نشانی گرگان

 

ادای احترام سیستانیهای گلستان به شهدای آتش نشان با حضوردر ایستگاه اتش نشانی گرگان

 

ادای احترام سیستانیهای گلستان به شهدای آتش نشان با حضوردر ایستگاه اتش نشانی گرگان

 

ادای احترام سیستانیهای گلستان به شهدای آتش نشان با حضوردر ایستگاه اتش نشانی گرگان

 

ادای احترام سیستانیهای گلستان به شهدای آتش نشان با حضوردر ایستگاه اتش نشانی گرگان

 

ادای احترام سیستانیهای گلستان به شهدای آتش نشان با حضوردر ایستگاه اتش نشانی گرگان

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: ادای احترام به شهدای آتش نشان ، ادای احترام سیستانیهای گلستان ، بنیادنیمروز ،

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

مراحل شکل گیری خانه فرهنگ

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 

خانه فرهنگ وهنرسیستانیهای گلستان/خانه صنایع دستی سیستانیها/به روایت تصاویر

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: خانه فرهنگ وهنرسیستانیها ، خانه صنایع دستی سیستانیها ، بنیادنیمروز ، خانه فرهنگ سیستانیهای گلستان ، سیستانی های گلستان ،

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 

سیستانیهای گلستان وگروه موسیقی نیمروزدردهمین جشنواره فرهنگ اقوام به روایت تصاویر

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: بنیادنیمروز ، گروه موسیقی سنتی نیمروز ، گروه موسیقی سیستانی نیمروز ، جشنواره فرهنگ اقوام ،

دنبالک ها: سایت بنیادنیمروز ،

گروه موسیقی بنیادنیمروزدرجشنواره بین المللی اقوام/موسیقی سیستانی نیمروزدر دهمین جشنواره اقوام به روایت تصاویر


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستانیهای گلستان ، دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ، جشنواره اقوام ، جشنواره فرهنگ اقوام ، گروه موسیقی مقامی سیستانی ، گروه موسیقی سنتی سیستانی نیمروز ،

ستادبرگزاری مراسم بزرگداشت سومین روزشهادت حضرت اباعبدالله(ع) درحسینیه سیستانیهاتشکیل جلسه داد

ستادبرگزاری مراسم بزرگداشت سومین روزشهادت حضرت اباعبدالله(ع) درحسینیه سیستانیهاتشکیل جلسه داد

 

ستادبرگزاری مراسم بزرگداشت سومین روزشهادت حضرت اباعبدالله(ع) درحسینیه سیستانیهاتشکیل جلسه داد

ستادبرگزاری مراسم بزرگداشت سومین روزشهادت حضرت اباعبدالله(ع) درحسینیه سیستانیهاتشکیل جلسه داد

 

ستادبرگزاری مراسم بزرگداشت سومین روزشهادت حضرت اباعبدالله(ع) درحسینیه سیستانیهاتشکیل جلسه داد

 

ستادبرگزاری مراسم بزرگداشت سومین روزشهادت حضرت اباعبدالله(ع) درحسینیه سیستانیهاتشکیل جلسه داد

 

  در ساعت15 روز پنجشنبه نشستی ویژه در مکان حسینیه سیستانیهای گرگان برگزار گردید/در این جلسه که اعضای هیات امنای حسینیه سیستانیها وجمعی از بزرگان وفرهیختگان ومسولین بخش های داخلی اجرای مراسمات حسینیه سیستانیهای گرگان حضور داشتند پس از تلاوت قران وآرزوی قبولی عزاداری همگان,آقای محمدآذری دستور کار جلسه را عنوان نمودند وسپس با درخواست وتصویب ونظرحاضرین حاج رسول گرگیج بعنوان دبیر, مدیریت جلسه را بعهده گرفتند وبه هریک از حاضرین وقتی تخصیص یافت وحاضرین دیدگاه ها ونظرات خود را به صورت شفاف وصریح وکارشناسی درمیان گذاشتند ودر نهایت موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت

فرهنگی, [13.10.16 20:37]


ادامه مطلب

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

حضور مسولین استانی ونمایندگان مردم در مراسم

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 تلاوت قران توسط مداح اهل بیت مهندس کریمیان

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 مراسم مشکی  پوشان/لباس عزا برتن کودکان ونوجوانان وجوانان توسط هیات امنا وبزرگان سیستانی

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

  مراسم مشکی  پوشان/لباس عزا برتن کودکان ونوجوانان وجوانان توسط هیات امنا وبزرگان سیستانی

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

  مراسم مشکی  پوشان/لباس عزا برتن کودکان ونوجوانان وجوانان توسط هیات امنا وبزرگان سیستانی

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 حضورگسترده عزاداران برای عزاداری

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 هیات امنا وبزرگان سیستانی بعنوان صاحب عزا ومجلس مشغول خوش امدگویی به مهمانان

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

 

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 عشق ودلدادگی سیستانیها به خاندان عصمت وطهارت در شب سوم شهادت امام حسین(ع)

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 عزاداری پرشور سیستانیها در شب سوم شهادت سرور وسالارشهیدان

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 سینه زنی سبک سیستانی یا سینیه زنی شنستکا

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 حضور روحانیت معظم در حسینیه سیستانیها

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 

مراسم سوم شهادت امام حسین(ع)در حسینیه سیستانیها به روایت تصاویر

 سخنرانی اقای دادستان وحضور مسولین ومدیران کل در مراسم


تصاویرحضور دادستان ومهدی مختاری درحسینیه سیستانیهای گرگان

تصاویرحضور دادستان ومهدی مختاری درحسینیه سیستانیهای گرگان

تصاویرحضور دادستان ومهدی مختاری درحسینیه سیستانیهای گرگان

 

تصاویرحضور دادستان ومهدی مختاری درحسینیه سیستانیهای گرگان

 

تصاویرحضور دادستان ومهدی مختاری درحسینیه سیستانیهای گرگان

 

تصاویرحضور دادستان ومهدی مختاری درحسینیه سیستانیهای گرگان

 

تصاویرحضور دادستان ومهدی مختاری درحسینیه سیستانیهای گرگان

 

تصاویرحضور دادستان ومهدی مختاری درحسینیه سیستانیهای گرگان

 

تصاویرحضور دادستان ومهدی مختاری درحسینیه سیستانیهای گرگان

 

دادستان مرکز استان در حسینیه سیستانیهای گرگان:قوی ترین کار درقیام امام حسین(ع) امربه معروف ونهی ازمنکر بود.// ارادت سیستانی‎ها به امام حسین(ع)، کم نظیر است.

حجت الاسلام والمسلمین حقی دادستان گرگان که به مناسبت مراسم سومین روز شهادت حضرت امام حسین (ع) وشب شهادت امام سجاد(ع)درحسینیه سیستانیهای گرگان سخن می گفت ضمن تسلیت ایام عزاداری سرور وسالار شهیدان ویاران گرانقدرش وسابقه تاریخی سیستانیها در ولایتمداری ودفاع از حریم اهل بیت(ع) گفت:در سال گذشته نیز در چنین ایامی در همین مجلس عنوان کردم که شماسیستانیها سابقه طولانی در ولایتمداری وعزاداری باخلوص نیت وباشکوه دارید وتلاش کنید که این سرمایه گرانسنگ را به نسل های اتی نیز منتقل کنید.وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جلسه خاطر نشان کرد:تکریم شعائر وبزرگداشت مجالس عزای ائمه وبخصوص سرور وسالار شهیدان اثرات معنوی وتاریخی فراوانی داشته ودارد وهمگان را در برابر افت ها حفظ خواهد کرد .وی تاکید کرد:تمامی این ها به شرطی است که عزاداری از مسیر اصلی خود خارج نشود

ارادت سیستانی‎ها به امام حسین(ع)، کم نظیر است / اجرای امر به معروف فقط وظیفه نیروی انتظامی نیست

دادستان مرکز استان اجرای امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همه مردم دانست و افزود: جامعه ای سالم است که تمام مردم آن به این فرضه مهم دامن زده و به آن عمل کنند، نباید بگوییم نیروی انتظامی فقط باید آن را اجراء کند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حقی دادستان مرکز استان گلستان در جمع عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) حسینیه سیستانی ها، بعد از ابراز تسلیت به مناسبت ایام عزاداری امام حسین(ع)، این شور و شعور بزرگ در این مراسم را کم نظیر دانست و افزود: بنده از قدیم الایام با برنامه های سیستانی های مقیم گرگان در ارتباط بوده ام این عرض ارادت شما در استان کم نظیر است.

حجةالاسلام حقی تصریح کرد: میان امام حسین(ع) و عزاداران آن حضرت یک سنخیت بزرگی وجود دارد، اگر این سنخیت در میان نبود هیچگاه علاقه مندی بین امام (ع) و عزداران آن حضرت وجود نداشت.

حق ادامه داد: اگر عده از مردم نسبت به عده ای دیگر علاقه وجود داشته باشد ولی سنخیت وجود نداشته باشد ممکن است مدتی یکدیگر را تحمل کنند ولی در نهایت رابطه آنها بهم می خورد، علت آن عدم سنخیت بین آنهاست.

دادستان مرکزاستان هم سنخ بودن را ویژگی مهم در زندگی دانست و ادامه داد: اگر فردی در زندگی گفتار و کردارش متفاوت باشد هدفش ایجاد اختلاف است، اگر کسی محبت اهل بیت را به زبان بیاورد ولی در عمل به هیچ یک از دستورات اهل بیت عمل نکند او را نمی توان محب اهل بیت دانست.

دادستان مرکزاستان تظاهر در اعمال را در برخی موارد لازم دانست و خاطرنشان کرد: گاهی اوقات تظاهر در اعمال باعث نشر و تاکید آن به دیگران است، امام حسین(ع) در روز عاشورا می توانستند نماز را در خیمه ها به جا بیاورند ولی با برپایی نماز جماعت در بیرون از چادر خواستند به نوعی تظاهر کنند، و به دیگران اهیمت و جایگاه نماز را خواستند بیان کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حقی با اشاره به فلسفه قیام امام حسین(ع) گفت:امربه معروف ونهی ازمنکر از امور اساسی در جامعه است که متاسفانه در جامعه به صورت شایسته وبایسته صورت نمی پذیرد.ایشان با انتقاد از برخی نگاه ها نسبت به امر به معروف ونهی ازمنکر خاطر نشان کرد:اجرای این فریضه دینی در مرحله لسانی وظیفه ای همگانی است واختصاص صرف به حاکمیت ندارد بلکه آحاد جامعه نیز مسول هستند. وی افزود:بنده وهمکاران وبدنه حاکمیت در تمامی شئون امر به معروف ونهی ازمنکر, خود را وظیفه مند ودغه مند و ملزم می دانیم اما این به معنای بی تفاوت شدن شهروندان نمی باشد. دادستان مرکز استان گلستان خاطر نشان کرد: امر به معروف ونهی ازمنکر صرف امور دینی نمی باشد وگسترگی وسیع وعامی دارد که از حساسیت به محیط زیست وگرانفروش گرفته تا رانندگی وبدحجابی و...را نیز شامل میشود

دادستان گرگان با اشره به اثرات امربه معروف ونهی از منکر درجامعه تاکید کردند:براساس احادیث وروایات متقن اگر جامعه ای امر به معروف ونهی ازمنکر را ترک کند به سرنوشت بدی دچار خواهد شد .وی افزود:وظیه شهروند امر به معروف لسانی است.اگر جامعه به سمت به من چه وبه توچه برود دچار خسران می شود.این مواردی است که برای بی تفاوت کردن جامعه از سوی برخی ها با اغراض خاص عنوان می شود.حجت الاسلام والمسلمین حقی با گلایه از وضعیت برخی امور مانند حجاب در جامعه آن را نشانه ای از ترک شدن امر به معروف ونهی از منکر درجامعه دانست.وی خاطر نشان کرد:مگر میشود یک مسلمان واقعی ومحب اهل بیت (ع)وشیعه واقعی در برابر منکر بی تفاوت باشد وامر به خوبی نکند؟ چگونه است وقتی در یک کشور غربی کسی کوچکترین ناهنجاری رفتاری مثل اب دهان انداختن در خیابان را مرتکب میشود از سوی شهروندان واکنش می بیند ولی ما نسبت به بسیاری از منکرات پیرامون خود گاها حساس نباشیم؟

دادستان مرکز استان با طرح این سوال که چرا حادثه کربلا وعاشورا به وقوع پیوست؟یاداوری کرد:وقتی یک عده ای بی تفاوت شدند وگروهی نیز مخالف؛این بی تفاوتی اکثریت ومخالفت ان عده اندک زمینه ساز آن حادثه عظیم ورخداد بزرگ شد .وی ادامه داد:از مدینه تا مکه واز مکه تاکربلا بسیاری از چهره ها از امام خواستند که نرمش نشان دهد وبه قول خودشان امام را نصیحت کردند که البته بسیاری از ایشان انسان های بزرگی نیز بودند ولی امام حسین(ع) در همه جا وظیه ورسالت خودش را اصلاح امت جد خود وامر به معروف ونهی ازمنکر اعلام فرمودند ودر نهایت جان عزیز وشریف خود ویاران باوفایش را برسر این پیمان تقدیم کرد

حجت الاسلام والمسلمین حقی با اشاره به آفت هایی که گاه در برخی از عزاداریها رواج داردگفت: بدعت وخرافه ومطالب خلاف واقع و دون شان امام ویاران با وفایشان از اموری است که می طلبد ما حساس باشیم ونسبت به آن امر به معروف کنیم

در این مراسم که علاوه بر آحاد شهروندان جمع کثیری از مسولین استان وشهرستانی حضور داشتندمهندس هزارجریبی نماینده مردم شریف گرگان واق قلا درمجلس شورای اسلامی,حجت الاسلام والمسلمین حقی دادستان مرکز استان,مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی گلستان وهیات همراه,مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری گلستان وهیات همراه ,ریاست دادگاه فندرسک حاج اقای تیموری؛بخشدار وشمگیر وهمراهان,مهندس یوسفی عضو شورای شهر گرگان ومشاور ارشد نماینده مرکز استان,مهندس جرجانی عضوشورای شهرگرگان وهیات همراه,شهریاری معاون اموزش وپرورش گرگان وجمعی از فرهنگیان همراه ایشان,عنایت رئیس میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری علی ابادکتول,وبسیاری از مسولین دستگاه های اجرایی استان وشهرستان از جمله عزیزانی بودند که به همراه اصحاب رسانه در جلسه حضور داشتند.لازم بذکر است در این مراسم حاج مهدی مختاری از مداحان برجسته کشوری به مدت یک ساعت ونیم به مداحی وروضه پرداختند که بی نهایت مورد استقبال وتوجه جوانان قرارگرفت. همچنین در این مراسم باشکوه هیات های عزادار از هاشم اباد,حسن ابادجلین,کریم اباد,امیراباد,کماسی وانبارالوم و..نیز حضور داشتند. براساس براوردها جمعیتی حدود2500نفر در این مراسم باشکوه مذهبی حضور داشتند

گفتنی است در این مراسم با اعلام اقای محمدآذری با هماهنگی های صورت گرفته قبلی سبک سینه زنی شنستکاسیستانیهای گلستان ومراسم چه وسی و مشکی پوشان نیز ضمن اموزش به جوانترها جهت ارسال به میراث فرهنگی تهران برای ثبت در میراث معنوی ومیراث ناملموس کشور فیلم وعکس وگزارش تهیه شد وحضور مسولین میراث فرهنگی بابت همین موضوع نیز بوده است.(ادامه دارد)فائزه آذرسا


محمدآذری مدیربنیادنیمروز:با حمایت میراث فرهنگی ومعتعمدین وفرهیختگان، به دنبال ثبت 120اثرفرهنگی ناملموس ومعنوی سیستانیهای گلستان هستیم.

محمدآذری مدیربنیادنیمروز:با حمایت میراث فرهنگی ومعتعمدین وفرهیختگان، به دنبال ثبت 120اثرفرهنگی ناملموس ومعنوی سیستانیهای گلستان هستیم.

 محمدآذری مدیرمسول روزنامه گلستان نو ومدیربنیادفرهنگی نیمروز در گفتگوبا خبرنگار ما با اشاره به بودوباش وزندگی دههاساله صدهاهزار نفر از سیستانیها در استان گلستان ومازندران گفت:با عنایت به اینکه حوزه فرهنگی وتمدنی سیستان منحصر به حوزه جغرافیایی سیستان در استان سیستان وبلوچستان نمی شود وشامل مناطق وسیعی از کشمیر وهند تا ترکمنستان وتاجیکستان ،افغانستان،پاکستان و...می باشد، این تنها بخشی از عظمت وبزرگی تمدن عظیم ایران عزیز به حساب می اید؛ما باید کاری کنیم که پیشینه فرهنگی واداب ورسوم نیک نیاکانمان به نسل های بعد برسد وانها با مفاهیم بلند معنویت ویکتاپرستی،کمک به همنوع وهمیاری وتعاون، انساندوستی،روحیه پهلوانی،گذشت،خداپرستی ومیهن دوستی،مرزبانی وشجاعت وبسیاری از خصلت های نیکوی انسانی آشناترشوند.

محمداذری خاطر نشان کرد :خدا را شکر در میراث فرهنگی گلستان همواره وبخصوص بعد از روی کارامدن مهندس کریمی ویارانشان در مدیریت میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری گلستان ما شاهد بذل توجه ویِژه ای به فرهنگ واداب ورسوم اقوام وبخصوص سیستانیها بوده ایم.در همین راستا با حمایت میراث فرهنگی وعنایت بزرگان سیستانی ازجمله شورای راهبردی حسینیه سیستانیها وهیات امنا و..وبه همت جوانان وکارشناسان بنیادنیمروز تاکنون قدم های خوبی برای حفظ واشاعه فرهنگ واداب ورسوم سیستانیهای گلستان برداشته شده است. مدیر بنیادنیمروز وصاحب امتیاز پایگاه خبری نیمروز گلستان افزود:در دیدارها وجلسات مستمر وکارشناسی که با مدیرکل میراث فرهنگی وکارشناسان این حوزه داشتیم مقرر گردید تابرای جلوگیری از فراموشی وزوال بخشی از فرهنگ واداب ورسوم ومیراث معنوی وناملموس سیستانیهای گلستان وتوسعه وحفظ وانتقال آن به نسل های بعدی  اقدامات لازم بعمل اید.در این زمینه کارشناسان بنیادنیمروز تلاش های همه جانبه ای را شروع نموده واز یکسال ونیم گذشته تاکنون بیشت از 120 مورد از فرهنگ ومیراث معنوی وناملموس سیستانیهای گلستان را شناسایی وطی نامه ای به میراث اعلام نمودند. وی  افزود:از همکاری وراهنمایی وحسن تدبیر مهندس کریمی،خانم اخوت،خانم منصوری،اقای موسوی،اقای نوملی،اقای غیاثی زاده وسایر همکارانشان به نیابت از بنیادنیمروز وسیستانیهای گلستان قدردانی می نمایم.

مدیر بنیادنیمروزخاطرنشان کرد درحوزه فرهنگ ناملموس ومعنوی وزمینه هایی چون فرهنگ  وآئین های شفاهی، هنرهای اجرایی،آئین های اجتماعی،کردارهای مربوط به طبیعت وجهان هستی،صنایع دستی و...،از سینه زنی شنستکا،تابازی خسوخسو،وازخمک دوزی تا ساخت توتن و..از فرهنگ میار وحشر تا رووایی والوکه و..در این 120 اثر فرهنگی ومیراث معنوی وناملموس سیستانیهای گلستان وجود دارد که انشاالله با حمایت میراث وکمک بزرگان سیستانی ورایزنی های صورت گرفته با تهران و..این موارد بعنوان بخشی از میراث معنوی وفرهنگ ناملموس ایران وجهان بشریت برای آیندگان حفظ شود.

محمدآذری درپاسخ به این پرسش که چرا این میراث توسط استان سیستان وبلوچستان به ثبت نرسیده است؟گفت:اقدامات فرهنگی خوبی توسط مسولین زحمتکش سیستان در بخش های مختلف صورت گرفته است ولی از«نجا که اولا:این میراث مربوط به سیستانیها می باشد فارغ از اینکه کجا زندگی می کنند ومیراثی است که از نیاکانشان به انها ارث رسیده است ثانیا:مشکلات موجود در سیستان از جمله طوفان های وحشتناک شن ،زندگی را مختل کرده است امروز مردم سیستان برای زنده ماندن تلاش می کنند وما که در شرایط بهتری هستیم وفرصت داریم باید برای این میراث  و ثبت ان تلاش کنیم ثالثا: براساس براوردهای بنیادنیمروز از حدود4 میلیون سیستانی تنهاچیزی حدود300تا400هزار نفر در سیستان ساکن هستند درحالی که 2برابر ان اکنون در استان گلستان ومازندران سکونت دارند واین وظیفه هر سیستانی است که برای جلوگیری از فراموشی ومحو میراث واداب ورسوم گذشتگانش تلاش نماید واقدامات بنیادنیمروز نیز در همین راستا ارزیابی میشود وهمگی این تلاش ها به برکت خون شهدا وفرصتی است که نظام وانقلاب برایمان فراهم نموده است که باید قدردان ان باشیم. وی از فرهیختگان ومحققین سیستانی درخواست کرد تا پیشنهادات وراهکارها وکمک های مادی ومعنوی خود را با شماره09111772048 ویا ایمیلnimruz1@gmail.com در میان بگذارند.


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: ثبت ناملموس ، میراث معنوی سیستانیهای گلستان ، ثبت میراث ناملموس سیستانیهای گلستان ،

کمپین نجات هامون وسیستان را لطفا امضا کنید/پویش نجات هامون وسیستان را لطفا امضا کنید

کمپین نجات هامون وسیستان را لطفا امضا کنید/پویش نجات هامون وسیستان را لطفا امضا کنید

 

سلام هموطن عزیز:همانگونه که استحضار دارید سرزمین سیستان در تاریخ وتمدن وبخصوص اسطوره های ایران عزیز,بخصوص شاهنامه فردوسی جایگاه والایی دارد.اما امروزها سیستان ودریاچه هامون حال و روز خوشی ندارد وهموطنان مظلوممان در سیستان به دلیل خشکی دریاچه هامون وتالاب بین المللی هامون به سختی روزگار می گذرانند.صدها روستا در زیر شن مدفون شده است وهزاران نفر جلای وطن کرده اند ومرز سیستان که هیچگاه از زمان رستم تاکنون به روی هیچ غریبه ای باز شده است درمعرض تهدید وخالی شدن از سکنه است.
لطفا به این نشانی بروید وبه احترام هموطنان مظلوممان در سیستان وبه احترام دریاچه هامون وتالاب بین المللی هامون که در اصل تلاش برای نجات بخشی از هویت فرهنگی وتمدنی واسطوره ای ایران نازنین می باشد به این کمپین بپیوندید ((اسم وایمیل خود را بنویسید وبخش signpetition را بزنید


http://www.ipetitions.com/petition/save-hamoon


آداب ورسوم عیدفطردربین سیستانیهای گلستان ومازندران درگفتگوبامدیربنیادنیمروز

آداب ورسوم عیدفطردربین سیستانیهای گلستان ومازندران درگفتگوبامدیربنیادنیمروز

 

آداب ورسوم عیدفطردربین سیستانیهای گلستان ومازندران درگفتگوبا مدیربنیادنیمروز

عید فطر از مهمترین اعیاد مذهبی مردم ایران در هر منطقه ای با آداب و رسوم و تشریفات خاص خود برگزار می شود. سیستانی های گلستان ومازندران هم با سنت های مخصوص خود این عید را گرامی می دارند.

عیدفطر یكی ازروزهای پر فیض و بركت الهی است كه در بین مسلمانان سیستانی چه در سیستان وچه در گلستان وهرکجاکه بودوباش داشته باشند هم با آئین‌های خاصی همراه است، سیستانیهای ساکن در گلستان یا گلستانیهای سیستانی تبار(به گفته بنیادنیمروز)معتقدند: این آئین‌‌ها كه از اجداد آنان به ‌ارث رسیده، مجموعه ‌ای از اخلاق و كردار اسلامی است كه از آیات قرآن كریم وتعالیم بلنداسلامی وفرهنگ غنی گذشتگان نشأت گرفته است.درآستانه عیدسعیدفطربه سراغ محمدآذری محقق فرهنگ عامه اقوام گلستان رفتیم وگفتگویی با ایشان انجام دادیم که خلاصه ی آن از نظرتان خواهد گذشت.

وی در خصوص عیدفطرگفت:عید فطر یکی از دو عید بزرگ اسلامی است که در روز اول ماه شوال آن را جشن می گیرند. مسلمانان پس از یک ماه روزه و عبادت پروردگار، چشم به راه این روز بزرگ هستند و با برپایی آیین های خاص این روز، به اصطلاح ماه رمضان را بدرقه می کنند. در این روز، روزه حرام است و این روز نماز مخصوصی دارد که اکثر مسلمانان نماز عید فطر را به جماعت می خوانندبه گفته محمدۀذری محقق فرهنگ عامه اقوام :سیستانیهااعتقاد دارند که شب عید فطر همه اعضای خانواده باید در کنار هم باشند و با هم افطار کنند. افرادی که در شهر زندگی می کنند در روز عید به روستای محل تولد خود می روند و با پوشیدن لباس نو وبخصوص لباس سنتی ومحلی این روز را جشن می گیرند. یکی دیگر از نشانه های عید فطر دربین گلستانیهای سیستانی تبار وسیستانیهای مازندران, رفتن به زیارت اهل قبور و دادن آش نذری است. همچنین مردم خیر سیستانی در این روز به ایتام و فقرا نیز کمک می کنند. مدیربنیادنیمروزافزود: مردم در روز عید فطر در مساجد جمع شده و نذورات خود را پخش می کنند و با تشکیل مجامع مردمی اقدام به فعالیت‌های منسجم نیکوکاری و اطعام ایتام و مستضعفان می کنند.. سیستانیان در این روز غذاهای محلی خود را به عنوان نذری در قبرستان ها پخش می کنند. پخت غذاهای سنتی و شیرینی‌های محلی به مناسبت نخستین سالگرد فرد متوفی خانواده و توزیع آن در بین افراد مستمند از دیگر آداب و رسوم سیستانی های گلستان ومازندران در روزعیدسعیدفطر می باشد.

سیستانیهاهمانند سایر مسلمانان در روز عید فطر علاوه بر نماز عید فطرکه به جا می‌آورند و با دادن فطریه به یاری نیازمندان می پردازند؛آنها همچنین پس از نماز به دیدار خانواده‌هایی که به تازگی عزادار شده اند می‌روند و به آنها تسلیت می‌گویند: ازمحمدآذری در خصوص چگونگی اطلاع از فرارسیدن عیدفطرسوال کردم که ایشان گفتند:پیشینه رویت هلال ماه در روستاهای سیستان وروستاهای سیستانی نشین در شمال کشور حکایت‌های جالبی دارد. پیش از اینکه رادیو و تلویزیون وارد جامعه ایران شود، روستاییان برای رویت هلال ماه به پشت بام ها می رفتند و ساعت ها منتظر می‌ماندند. بزرگترها بعد از رویت هلال ماه رمضان، به چهره یك كودك معصوم یا یك فرد مومن و نمازخوان نگاه می‌كردند و اعتقاد داشتند كه نگریستن به صورت آدمهای بی‌نماز و روزه‌خوار، خوش یمنی درپی نخواهد داشت. نگاه كردن به‌آیینه و فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بعد از رویت هلال ماه هنوز هم به عنوان یك رسم در بین پیرمردان سیستانی، مرسوم است. در سالیان اخیر ، درسیستان ودر بین سیستانیهای گلستان ومازندران وسمنان هم مانند سایرهموطنان وهمشهریان عزیز, پایان ماه مبارک رمضان توسط هیئت‌های استهلال و رویت ماه شوال نیز به وسیله دستگاه‌ها و ابزارهای نجوم مشخص و از طریق رسانه ها به مردم اعلام می‌شود .محمدآذری محقق فرهنگ عامه اقوام در خصوص شباهت ها وتفاوت های آداب ورسوم سیستانیهادرشهرها وروستاهای مختلف می گوید:سیستان به دلیل گستردگی جغرافیایی وگوناگونی خرده فرهنگ ها,همانگونه که در گویش وادای کلمات تفاوت هایی در زبان سیستانی وجود داردگاه تفاوت های جزئی نیز در برخی اداب ورسوم سیستانیها بسته به این که در کدام منطقه سیستان بودوباش وسکونت داشته اند دیده میشودمثلا درعیدسعیدفطرعلاوه بر نظافت منازل، خرید لباس نو، تهیه شیرینی و میوه های تازه فصل و برنامه ریزی برای دید و بازدید در این روزمی پردازند و این کارها از جمله مقدمات حلول عید سعید فطر و بزرگداشت آن در بین سیستانیها است. از قدیم الایام رسم بر این بوده است كه كسانی كه نذر و نیازی دارند با تهیه شیرینی، آن را در محل برگزاری نماز عید فطر و قبل ازاقامه نماز بین مردم توزیع می كردند. طبخ آش و توزیع آن در صبحگاه عید بین مردم از دیگر آداب و رسوم قدیمی این روز در بین سیستانیهاست.

در بین زنان سیستانی نیز رسم است كه در روز عید سعید فطر بصورت دسته جمعی به خانه فردی كه جلسات ختم قرآن مجید در طول ماه مبارك رمضان در منزل او برگزار شده است می روند و با دادن هدیه و شیرینی، از او تقدیر می كنند.که عموما زنان سادات وزنان بزرگان طایفه وروستاکه به انها (بی بی )گفته میشودوبه شدت مورد احترام اهالی هستند این کلاس ها را برگزار می کنند. همچنین عده ای با تهیه و بسته‌بندی آجیل مشكل گشا بعد از نماز مغرب روز عید به قصد نیت و طلب حاجت به مسجد می روند و پس از اقامه نماز مغرب بین زنان نمازگزار تقسیم می كنند.

محمدآذری در خصوص نان ها وشیرینی های مخصوص عیدفطرگفت:سیستانیها در تمامی اعیاد وجشن ها یک سری شیرینی ونان ها را تهیه می کنند که برخی مانند(نان برکت یا نان سال)ویژه عید نوروز است وبرخی مثل چلبک وقلیقی در اکثر جشن ها تهیه میشود وی خاطرنشان کرد:یكی از آداب و رسوم مردم سیستان به ویژه در روستاها آماده سازی خمیر توسط زنان برای پخت نان با تنور هیزمی و كلوچه خرمایی محلی است.وی بیان كرد: در این روز زنان شادی كنان با تهیه كلوچه و پخت غذای محلی سفره خود را در كنار خانواده برای اطعام نیازمندان و فقرا پهن می كنند.براساس تحقیقات بنیادنیمروزکانون فرهیختگان سیستانی ,قربانی كردن دام یا حتی یك مرغ زنده در بین مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری كه مردم معتقدند بعد از یك ماه بندگی و تطهیر در درگاه الهی باید با ریختن خون این مهمانی را به پایان برد تا از شر شیطان و هوای نفس دور ماند.این قربانی کردن ریشه در اعتقادات کهن سیستانیان دارد که برای اطلاعات بیشتربه سایت نیمروزانلاین دات کام یروید.

به گفته مدیرمسول روزنامه گلستان نو:یکی دیگرازکارهای بزرگی که بزرگان ومعتمدین سیستانی در هرکجای ایران اسلامی که بود وباش دارنددر اعیادبه آن پایبندهستند,بحث اصلاح بین مردم وآشتی دادن انسانهایی هست که خدای ناکرده بین انها کدورتی وجود دارد .وی افزود: همچنین مردم در این روز به دید و بازدید مشغول می شوند و صله رحم را به بهترین شكل پاس می دارند، در این روز بزرگان سعی می كنند در قوم و طایفه خود نقش میانجیگری را به بهترین شكل ایفا كرده و كسانی كه از هم دلخور هستند یا قهر، آشتی دهند.وی خاطرنشان کرد: حضور درمنزل خانواده ای كه به تازگی عزیزی را از دست داده است از دیگر رسوم سیستانیهاست.در تمام اعیاد رفتن به خانواده شهدا وبخصوص همسایه ای که عزیزی را ازدست داده واولین عید(عیداول)بعداز فوتش می باشد بعنوان یک اولویت اساسی در زندگی اجتماعی سیستانیان است.

آذری افزود براساس بررسیهای کارشناسان بنیادنیمروزیک رسمی نیزتحت عنوان(کیسه برکت) وجود داشته است که جناب جهانتاب وخسروی ازمحققین و فرهیختگان سیستان به آن اشاره کرده اندوآن موضوع کیسه برکت است که انشاالله همانند بحث رمضونیکه توسط بنیادنیمروز وخانه فرهنگ وهنر وبزرگان حسینیه سیستانیها این رسم نیز در بین سیستانیهای گلستان ومازندران احیا خواهد شد.كیسه بركت نیز از دیگر رسوم مردم است كه در منطقه سیستان رسمیت دارد به طوری كه بزرگان روستا چه مرد و چه زن با دوختن یك كیسه به جمع آوری نذورات، كفاره و فطریه مردم مشغول می شوند كه آن ها را در اختیار فقرا و نیازمندان قرار دهند.

آذری در توضیح آمادگی سیستانی ها برای عید فطر، گفت: این اقوام سه روز قبل از فرا رسیدن عید فطر به نظافت و خانه تکانی می پردازند و لباس های جدید تهیه می کردند؛ در این روز نان های روغنی به نام «قلیفی» و کلوچه های محلی پخته و بین همسایه ها و خویشاندان توزیع می شود.وی افزود: مردمان سیستان در روز عید فطر بعد از خواندن نماز صبح حمام رفته و لباس نو با رنگ های روشن بر تن می كنند به طوری كه معتقدند كه در یك ماه رمضان با زدودن تیرگی ها به استقبال عید فطر باید رفت.وی ادامه داد: در روز عید فطر تمام مردم روستا وشهردر مکانی که به منظور اقامه نماز عید در نظر گرفته شده حضور یافته و پس از خواندن نماز و پرداخت فطریه، فرارسیدن عید فطر را به یکدیگر تبریک گفته و به خانه های اقوام و آشنایان می روند. البته در اینجا چنداولویت وجود داردمثلا ابتدا به منزل بزرگان وسادات وشهدا وهمسایه وفامیلی که عزیزی را از دست داده اند می روند

در حال حاضر نخستین کار سیستانیهای گلستان ومازندران وسمنان در روز عید فطر، همانند سایر مسلمانان پرداختن زکات فطریه است و از زمان‌های قدیم رسم بر این بوده که روز عید فطر، زکات فطریه را قبل از برآمدن خورشید به متولیان تقسیم و توزیع آن یا به خانواده‌های نیازمند می‌رساندند.اکنون نیز علی رغم زندگی ماشینی جداکردن فطریه در شب عید یا قبل از رفتن به نماز عید از حساسیت های خانواده های سیستانی در سرتاسر ایران می باشد

محقق فرهنگ عامه اقوام گلستانبا تکیه برکارکردهای آداب ورسوم سیستانیها در مناسبت های مختلف گفت:آداب ورسومی که از نیاکان ما برایمان به ارث رسیده است دارای کارکردهای مختلفی است مثلا در همین عید فطر علاوه بر نظافت منزل ولباس نو,پخت غذا وشیرینی مخصوص ؛ما سیستانیها به فکر همسایه ومراودات اجتماعی هم هستیم وبه دیدارخانواده شهدا وهمسایه ای که عزیزی از دست داده ویا خواندن نماز جماعت و..در بعدخانوادگی نیز رسمی دارند که باعث استحکام وشیرینی عواطف وتعاملات درون خانوادگی میشود.آذری ادامه داد:خرید لباس وفرستادن عیدی برای نامزد در اعیادیکی از رسومات پر رمز وراز سیستانی هاست تهیه لباس نو پیش از عید برای عروس و داماد از طرف خانواده یک امر قطعی است که باید انجام شود.

حنا کردن دست اطفال به خصوص کودکان کوچکتر یکی دیگر از سنت‌های مردم سیستانی در بخش هایی از سیستان است که بنابه تحقیقات بنیادنیمروزدر آن با حنا بر دست کودکان راحنامی کنند. عید فطر و عید قربان برای سیستانیان اهمیت زیادی دارد چرا که بعد از یک ماه روزه‌داری و راز و نیاز با خدا، مردم جشن می‌گیرند و آنها از ابتدای ماه رمضان برای خود سفارش دوخت لباس را می‌دهند و بزرگترها با دادن عیدی به کوچکترها آنان را خوشحال کرده و همچنین بزرگترها از یکدیگر حلالیت می‌طلبند.

با پایان نماز عید فطر و خواندن دعا بصورت دسته جمعی، نمازگزاران بخصوص آشنایان، اقوام و خویشاوندن همدیگر را در آغوش گرفته و طلب بخشش و حلالیت می نمایند. سیستانیهای گلستان ومازندران عقیده دارند: اگر کسی در طول سال مرتکب خطایی شده با طلبیدن حلالیت از یکدیگر در این روز بزرگ، خداوند تمام گناهان او را می بخشد. محقق فرهنگ عامه سیستانیها خاطرنشان کرد که بررسیهای کارشناسان ما نشان می دهد که در گذشته ها که هامون پرآب وسیستان سرسبز بوده است پس از پرداخت زکات فطریه و اقامه نماز عید فطر این روز را در دامان طبیعت و بیرون از منزل سپری میکردند

بعضی از خانواده‌ها هم پس از استراحت، به دیدار اقوام و بزرگان می‌روند و بدین گونه هم دیداری تازه می‌کنند و هم صله رحم بر جای می‌آورند.دید و بازدیدها دربین سیستانیها درروز عید فطر تا پاسی از شب ادامه دارد و مردمی که یک ماه روزه دار بوده و به سبب روزه گرفتن شاید کمتر فرصت دیدار یکدیگر را داشتند از فرصت استفاده کرده و به دید و بازدید می‌پردازند. معمولا تمام ساکنان هر روستا با یکدیگر قوم و خویش هستند و به همین سبب هیچ خانه ای بدون دید و بازدید عید نمی ماند حتی اگر از اقوام و خویشان هم نباشند.

به طور کلی در بین سیستانیها وبخصوص سیستانیهای سمنان وگلستان ومازندران در روز عید فطر کمک به فقیران و بی‌نوایان، سرکشی و مساعدت یتیمان، هدیه به دوستان و خردسالان، آشتی با دل گرفت‌گان، تبریک گفتن عید به همسایگان از جمله آدابی است که مردم این خطه از ایران اسلامی بر جای می‌آورند و پایان یک ماه روزه داری و توفیق و لذت عبادت در بارگاه احدیت را با یکدیگر تقسیم می‌کنند.در روز عید فطر سفره های غذا در تمام خانه های روستاهای سیستان وعشایر وهامون نشین ها پهن بوده و درب این خانه ها نیز به روی همه باز است و هر که به در این خانه ها آید بدون این که نام و نشانش پرسند به داخل دعوتش می کنند و از طعامی که بر روی سفره چیده شده؛ به او نیز می دهند.واین روحیه در هرکجا که اکنون نوادگانشان سکنی دارند رواج دارد.حضور بر سر مزار درگذشتگان از دیگر رسوم مردم است، آنان به مزار می روند و عید را به درگذشتگان خود تبریک می گویند و خرما، کلوچه محلی و شکلات بر سر مزار توزیع می کنند.وباقرائت قران ودعابرایشان طلب غفران می کنند.

 

ماه رمضان در سیستان و دربین سیستانیهای گلستان ومازندران جایگاه ویژه ای دارد و مردم این دیار نیز با انجام کامل سنت ها و آئین های خود به استقبال آن می روند.محمدآذری مدیربنیادنیمروزومحقق فرهنگ عامه معتقداست:وقتی به آداب ورسوم عیدفطر نگاه می کنیم می بینیم که در بعد فردی بحث نظافت ولباس نو خریدن,در بعد اجتماعی بحث کمک به دیگران وپرداخت فطریه؛در بعد خانوادگی بحث خرید عیدی ولباس برای نامزد ودر بعدفرهنگی موضوع حلالیت گرفتن وتقدیراز کسی که به ما قران اموزش داده است و..همگی اینها نشانگر تیزبینی وهوشمندی نیاکانمان وهویت فرهنگی وغنی بودن فرهنگ وریشه هایمان است وهرگوشه مراسم را نگاه کنیم احترام وتوجه به همسایه موج می زند وماباید این را نصب العین خود کنیم وبیشتر ازگذشته مراقب اطرافیان وهمسایگان خود باشیم.(گفتگوازخبرنگارما)


رسم رمضونیکه سیستانیهای گلستان در میلادامام حسن مجتبی(ع)اوج دادودهش ومهرورزی

 

((رسم رمضونیکه ,درراستای کرامت امام حسن مجتبی(ع)وعدالت مولای متقیان حضرت علی(ع) درپیوندی معنادار با ریشه های عیاری وجوانمردی سیستانیهاست))

درآستانه شب میلادبا برکت امام حسن مجتبی(ع) وقبل از ایام ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی(ع) در ماه  رمضان گفتگویی داشتیم با محمدآذری محقق فرهنگ عامه سیستانیهای گلستان ومازندران که در آن به گوشه هایی از رسم زیبا وپر معنی((رمضونیکه))یا رمضان خوانی سیستانیهاآشناترمی شویم.

مدیربنیادنیمروزبا اشاره به ریشه های تاریخی وتمدنی سیستانیها گفت:براساس متون تاریخی وتمدنی سیستانیهاهمواره مردمانی موحد ویکتاپرست بوده اند وبعنوان نخستین خونخواهان سرور وسالارشهیدان حضرت امام حسین(ع) ویاران وفادارش (که در کتاب قیام مردان مرداثرحجت الاسلام والمسلمین دوانی امده است ) درباره ماه مبارک رمضان وآداب ورسوم سیستانیهای گلستان ومازندران نیز با همین رویکردباید به موضوع نگاه کرد.وی افزود:در این موضوع ما به چند کلیدواژه باید خوب نگاه کنیم.ازجمله رمضان؛مهمان,کمک به نیازمندان,عدالت ومهرورزی و..آذری خاطرنشان کرد:عدالت خواهی وکمک به دیگران که ریشه در فرهنگ غنی سیستانیان دارد را از داستان های شاهنامه تا عیارانی چون یعقوب لیث صفارسیستانی ودههاپهلوان که بارزترین مشخصه انها دادودهش بوده است میتوان دید.مدیربنیادفرهنگی نیمروزدر خصوص بحث رمضان وماه مهمانی خداوند گفت:نکته حائز اهمیت در فرهنگ سیستانیها که نتیجه ان را در رفتارشان می توان مشاهده کرد؛نگاه به مقوله مهمان است.سیستانیها علاوه براینکه براساس تفکر ولایی واسلامی خود همانند سایر مومنین قائل به مهمان شدن روزه داران می باشند ومعتقدند که این ماه ماه مهمانی خداوند کریم است در خصوص رمضان باورمند هستند که این ماه عزیز ورمضان گرانقدر مهمان ما می باشد و چون مهمان عزیزی گرامی باید داشت.یعنی علاوه براینکه ما مهمان خداوند هستیم وباید اداب مهمانی را رعایت کنیم باید بدانیم که این ماه عزیزکه فقط یک بار درسال هست مهمان ماست وباید بعنوان میزبان نهایت تکریم را بجا اوریم.وی افزود:اگر ما به نامگذاری فرزندان سیستانی نگاهی اجمالی بیندازیم خواهیم دید که نام نیکوی رمضان را به وفور برفرزندان خود گذارده وبی نهایت مفتخر هم هستند وی گفت: ماه مبارک رمضان در نظر سیستانیها از شخصیتی بزرگ، با ارزش و ارجمندی برخوردار است که مانند میهمانی عزیز وارزشمند، بر خیل و خانه و مردم این دیاری که ما دران بود وباش داریم  وارد می‌شود پس همگان باید احترامش را نگه دارند .براساس بررسیهای کارشناسان فرهنگی بنیادنیمروزدر اشعاری که در این رسم زیبای مضونیکه خوانده میشود نیز این موضوع کاملا هویداست(رِمَضو آمد مهمانش کُنِه
خروسِ یَک سالَه رَ قُربانَش کُنِه
خروسِ یَک سالَه کِه چیزِ نَمِشَه
گو و گوسالَه رَ قربانش کُنِه))

در سنت زیبای رمضان‌خوانی که در گذشته از ابتدای ماه مبارک و امروزه در شب‌های نهم به بعد تاقبل از ضربت خوردن مولای متقیان(ع)انجام می‌شود، عده‌ای از مردم منطقه با نیت کمک به نیازمندان به درب خانه‌ها و منازل رفته و اشعاری را در بزرگی این ماه معنوی و ارجمند می‌خوانند. آنچه که رمضان را در پندار مردم سیستان در منزلتی یگانه می نشاند این است که : «رمضان خودش میهمان خانه‌های ماست». رمضان، خداست، رمضان  نام خوش خداوند است که اینک آمده و میهمان ماست و باید به پیشوازش برویم و گاو و گوساله و دست کم خروس یکساله را قربانش کنیم.به عقیده بزرگان ومعتمدین سیستانی در گلستان وبنابه گفته های ریش سفیدان این نوع نگرش است که سبب ساز رسومی ورجاوند در بین نیاکانمان شده است.ودر همین راستاست که استادخسروی می گوید((ادامه مطلب

آداب ورسوم ماه رمضان در بین سیستانیهای گلستان ومازندران/ازفلسفه وریشه های تاریخی وکارکردهای چندگانه تا غذاهای مخصوص رمضو

 

 

آداب ورسوم ماه رمضان در بین سیستانیها  
,وقتی قرار است در خصوص یک پدیده اجتماعی وبخصوص وقتی قرار است که یک بخشی از جامعه صحبت کنیم باید به زیرساخت های فلسفی آنها دقت کنیم .بعنوان مثال وقتی قرار است در مورد سیستانیها صحبت کنیم حتما باید پیشینه تاریخی وتمدنی وافتخارات مذهبی انهارا در نظر داشته باشیم.سیستانیها بعنوان مردمانی مومن و ولایت مدار وحق جو هستند سیستانیها در طول تاریخ مردمی خدامحور بوده اند ارزشهای الهی نزدسیستانی ها دارای ارج وقرب خاصی هست.سیستانیها همواره عامل به احکام الهی بوده اند. بر اساس کتاب تاریخ سیستان آیین‌های رمضان در این منطقه تاریخی غنی دارد و مردم این منطقه در صدر اسلام به دلیل برخورداری از رصد‌خانه با رصد ستاره‌ها به راحتی از حلول ماه مبارک‌ رمضان با خبر می‌شدند و یک ماه را روزه‌داری می‌کردند. ماه مهمانی خدا که می‌رسد سیستانی‌ها از چند روز قبل به استقبال آن می‌روند به طوری که در هرجاسیستانیهابودوباش دارند, خروش مردم را در غبار‌روبی از مساجد‌، نذور و حضور بر سر خاک اموات می‌بینیم.
زندگی مردم سیستان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان،حال و هوای این ماه پر خیر و برکت را به خود می گیرد.
در روزهای پایانی ماه شعبان نان محلی و كلوچه محلی خرمایی را برای یك ماه مصرف خود آماده می‌كنند كه در ماه مبارك تنها به راز و نیاز با معبود خویش مشغول باشند.درآداب ورسوم سیستانیها جایگاه خاصی هم به ماه رمضان داده شده است وماه رمضان در سیستان ودر بین سیستانیها بنا به بررسیهای بنیادنیمروز ارزش والایی دارد وسیستانیها برای این ماه برنامه ها ومراسم خاصی دارند که از آن بعنوان آداب ورسوم ماه رمضان در سیستان ورمضان در بین سیستانیها یاد میشود از رمضان خوانی ورمضونیکه تا سحرخوانی واکرام خانواده شهدا و...همگی از آداب ورسوم سیستانیها در ماه رمضان هست رمضان خوانی ورمضونیکه از مراسمات ویژه وپر معنای ماه مبارک رمضان در بین سیستانیهاست
ماه مبارک رمضان ، ماه آموزش، آمرزش، دعا و فضیلت است.
بزرگانمان این ماه را در لهجه خودشان رمضو ( ماه برکت و رحمت) می نامیدند.
ماه مبارک رمضان، ضیافت پر شکوه الهی است، سیستانی های گلستان ومازندران از پیر و جوان با آیین خاصی دل خود را صیقل می دهندو در این مهمانی شرکت می کنند به گفته محمدآذری مدیربنیادفرهنگی نیمروز.
در این ماه مبارک سیستانی های گلستان آیین های خاص خود را بر پا می کنند، از رسوم خاصی چون رمضان خوانی ... عیادت از مریض ... صله رحم... کمک به مستمندان... دعا و نیایش بخصوص در شبهای قدر و....

-سحر خوانی و رمضان خوانی
اگرچه برخی از آداب ورسوم به دلیل زندگی ماشینی وتغییرسبک زندگی دچار تغییراتی شده است واگرچه در گذشته این مراسم از غنای ویژه ای برخودار بوده است و مردم با شور و شوق خاصی آنرا اجرا می کرده اند اما با گذشت زمان و ماشینی شدن زندگی بشر این رسم کهن نیز از رونق افتاد و اکنون تنها شاهد گوشه ای از آن هستیم به گفته مدیرمسول روزنامه گلستان نو:اگرچه گاه مشاهده می شود؛
رمضان خوانی هم در پیچ وخم های زندگی ماشینی گاه به فراموشی سپرده شده است اما در بسیاری از روستاهای سیستانی نشین ازجمله امیرابادگرگان,بخش وشمگیر؛اسماعیل ابادینقاق وکاظم خوجه کلاله وحسن اباد وهاشم ابادگرگان نیز اجرا میشود
بر اساس سوابق تاریخی و گفته ها نشان میدهد که آیین سحرخوانی و رمضانخوانی از صدر اسلام نزد مردم سجستان (نام قدیمی سیستان) مرسوم بوده است.وبه هرکجا که سیستانیها رفته اند هنوز این رسوم را حفظ کرده اند
در این آیین چند نفر از ریش سفیدان و معتمدان روستاهای سیستان لحظاتی پیش از آغاز سحر از خواب بیدار شده و با رفتن به پشت بام خانه ها و خواندن اشعار مذهبی با لهجه محلی مردم روستا را از رسیدن وقت سحر باخبر می کنند.بررسیهای میدانی بنیادنیمروز که در سایت نیمروزانلاین نیز منتشر شده است نشان می دهد که کارهای سیستانیان وبخصوص مراسمات سیستانیها دارای معانی ورموز خاصی می باشدمثلا همین.
آیین رمضان خوانی نیز از 8 تا 15 ماه رمضان در سیستان اجرامی شده است واکنون نیز در بین زابلی های گلستان ومازندران از جایگاه خاصی بین مردم برخوردار است محمدآذری می افزاید:.
در این آیین جمعی از جوانان و نوجوانان هر محله در دسته ای کوچک پس از افطار برای جمع آوری نذورات به درب منازل مردم مراجعه کرده و اشعار محلی را با صدای رسا قرائت می کنند.
«""رمضو الله، الله رمضو، رمضو الله، خوشنوم خدا _ رمضو اومده مهمونش کنه، گوو گوساله ره قربونش کنه _ ای سرا از کنه که کولک داره، م که فهمو صابیو بورک داره _ ای سرا از کنه که رو و باده، دو پسر داره که نو دوماده» اشاره کرد.
" رمضان ماه خداست، رمضان آمده میهمانش کنید، گاو و گوساله را قربانش کنید_ این منزل از کیست که بادگیر دارد، من که می دانم صاحبش بورک (کلوچه محلی) دارد_ این منزل از کیست که رو به باد است ، دو پسر دارد که تازه داماد است"
جدااز کارکردهای اجتماعی وعرفانی که خواندن اشعار دارد؛این اشعار از آن جهت گفته می شود که صاحب منزل از سر سخاوت و بردباری هر چه دارد برای کمک به مستمندان به دسته رمضان خوان اهدا کند.
شرکت کنندگان در این آیین پس از اجرای برنامه رمضان خوانی برای دریافت انعام از سوی صاحبخانه در انتظار می مانند.
در زمان خواندن این اشعار توسط نوجوانان ودسته های جمعیتی ؛پس از لحظاتی کوتاه صاحبخانه با چهره ای گشاده با قدری کلوچه محلی یا مقادیری پول یا مواد غذایی در حد توان و وسع خود، به جمع رمضان خوانان پیوسته و در صورت تمایل همراه آنان رفته یا موادغذایی و پول در اختیار آنان قرار می دهد محمدآذری خاطرنشان کرد:.این کاربه دلیل کارکردهای اجتماعی فراوانی که داردصرفابحث جمع اوری هدایا نیست وبنابراین,
خانه ای که توانایی لازم برای کمک کردن ندارد با مقداری آب که نشانه روشنایی و آبادانی است به در منزل یا پشت بام آمده و در فرصتی مناسب بدون اینکه دیگران متوجه شوند آب را از پشت بام و یا سر در منزل بر روی دسته رمضان خوان می ریزد و لحظاتی به شادی و شوخی سپری می شود و رمضان خوانان نیز متوجه منظورش شده و به در خانه دیگری می روند.
جوانان با اجرای آیین رمضانخوانی پول و غذا از مردم جمع آوری کرده و چنانچه در میان خودشان فردی کم بضاعت وجود داشته باشد مقداری از آن را به وی می دهند و بقیه را میان نیازمندان و فقرا توزیع می*کنند.
آیین های رمضان خوانی و سحرخوانی ریشه در فرهنگ غنی مردم سیستان دارد و در واقع این آیین ها قداستی خاص به ماه مبارک رمضان می بخشدچگونگی اجرای ایین رمضان خوانی سیستانی ها به این گونه است که شبهای 14تا 19 ماه مبارک رمضان ، گروهی از مردم با خواندن اشعار مخصوص به در منازل مراجعه و از صاحب خانه هدایا و نذوراتی را دریافت می کنند.
در پایان این آیین، اموال و جمع آوری شده بین نیازمندان و یتیمان تقسیم می شود مدیربنیادنیمروزبا اشاره به ریشه های تاریخی مردم سیستان وسیستانیه های گلستان ومازندران افزود:.
برخی ریشه این آیین را در تاریخ مردم سیستان و عیاری و فتوت آنها می دانند که این امر به واقعیت نیز نزدیک است
اگر رستم و دیگر پهلوانان زابلی شاهنامه را ساخته ذهن فردوسی بزرگ بدانیم، تاریخ بر وجود دیگر قهرمانان این خطه نظیر ˈیعقوب لیث صفاریˈ که علیه حاکمان جور زمان خود قیام کرد، گواهی داده است
البته این رسم رنگ و بوی مذهبی نیز به خود گرفته است، زیرا آغاز اجرای این آئین با ولادت کریم اهل بیت (ع) امام حسن مجتبی (ع) مقارن است و پایان آن نیز با شب ضربت خوردن امام علی(ع) مصادف است که رسیدگی به ایتام و بینوایان از سوی آن حضرت زبانزد است..
\(آمادگی برای ماه مبارک رمضان))
-نظافت خانه ، مساجد و تکایا :
در استقبال از ماه مبارک رمضان در بین سیستانی ها می توان به نظافت خانه و کاشانه و اماکن مقدّس مانند مساجد و تکایا اشاره کرد.
یک هفته قبل از این ماه پر فضیلت ، سیستانی ها به نظافت کامل مساجد و تکایا می پردازند که البته این رسم در بین سیستانی هایی که به سایر مناطق ایران عزیز مهاجرت کرده اند همچنان پابرجاست.
برخی از خانواده ها مساجد را با فرش های دستبافت که حاصل دستان ترک خورده خودشان است مزین می سازند.
خانواده ها نیز قرآن و کتاب های دعا را به مساجد هدیه می دهند.
-((حمایت از افراد بی بضاعت))
بیشتر خانواده های سیستانی که تقریبا از تمکن مالی برخوردارند به خصوص در روستاهای این منطقه یک روز مانده به ماه رمضان گوسفند یا بزی را قربانی می کنند و قسمتی از آن را برای همسایه ها و افراد بی بضاعت می فرستند.

- پیشواز :
بسیاری از مردم مدتها قبل از ماه رمضان روزه گرفته و به پیشواز این ماه مبارک می روند. این روزه ها در ایام خاصی در ماههای رجب و شعبان گرفته می شود.

- مراسم آشتی کنان و نقش "ریش سفید"
یکی از مراسم این ماه مبارک ، مراسم آشتی و ایجاد دوستی بین افرادی است که به علتی از یکدیگر دل آزرده شده اندبه گفته محمدآذری محقق فرهنگ عامه سیستانیها:.
سیستانی ها بر این باورند که بدون آشتی با برادران دینی ، روزه فرد مورد قبول درگاه الهی واقع نمی شود.البته کارشناسان فرهنگی بنیادنیمروز کانون فرهیختگان سیستانی عقیده دارند این مراسم آشتی دادن فقط مختص ایام ماه مبارک نیست بلکه در کلیه اعیادمذهبی وملی نیز اعضای خانواغده وفامیل بررسی می کنند در مدت گذشته بین چه کسانی خدای ناکرده به اصطلاح شکراب شده است تا انها را به این بهانه اشتی بدهند
در مراسم آشتی کنان یکی از ریش سفیدان نقش آشتی دهنده را بازی می کند. در خانه اش سماور را روشن کرده و چایی دم می کند و آن دو نفر را که نسبت به هم کدورتی دارند، بدون اطلاع از یکدیگر دعوت می کند و مراسم آشتی کنان راه می اندازد.

- عیادت از بیماران :
یکی دیگر از رسوم نیک و پسندیده در این ماه ، عیادت از بیماران است.
اگر کسی از همسایه ها و یا خویشاوندان مریض باشد، اهالی به عیادتش می روند و برای سلامتی او دعا می کنند.

- اعزام روحانیون به مساجد و آموزش قرآن کریم و اصول عقاید :
به گفتهع محمدآذری محقق فرهنگ عامه سیستان:در گذشته در هر روستا وحتی در نیزارها ودورافتاده ترین ها نیز ملا وسید وجود داشته است تا هم به مردم قران اموزش دهد وهم احکام شرعی را بگوید وهم سهم امام و..را مردم به اوبپردازند واکنون نیز که امور سیسمی واداری شده است گاه با همکاری معتمدین وبزرگان طوایف وروستاها و..برای باز گو کردن اصول عقاید، پاسخ به پرسشهای دینی و آموزش قرآن در ماه مبارک رمضان روحانیون به مساجد مناطقی که فاقد روحانی مستقر است اعزام می شوند.
هر روحانی به مدت یک ماه در مسجدی می ماند و در روز اول مردم برای خوش آمدگویی به دیدن او می روند.
برای افطار و سحری، هر روز یکی از اهالی او را به خانه اش دعوت می کند.
برگزاری جلسات قران در طول روز ، در مساجد جلسات آموزش قرائت و تجوید قرآن دایر است و این جلسات رونق خاصی دارد.

-افطار
-تشخیص زمان افطار
برای اطلاع از فرا رسیدن افطار از روشهای گوناگون استفاده میشود، از جمله ساعت و تقویم و اعلام وقت توسط رادیو و تلویزیون و. . .
در گذشته های دور تشخیص زمان افطار با امام مسجد بود. به این ترتیب که امام مسجد به همراه جمعیتی که جلوی مسجد جمع شده اند, با نگاه کردن به سرخی بعد از غروب آفتاب, زمان افطار را تشخیص می دادند.
چون در مسجد بلندگو نبود بعد از تشخیص زمان افطار توسط امام مسجد, یکی از بزرگان با رفتن بر پشت بام مسجد اذان می گفت و بچه ها نیز با دویدن در کوچه ها زمان افطار را به اطلاع مردم می رساندند.

- افطار کردن و افطاری دادن
روزه داران معمولاً روزه خود را با خواندن دعاهای مخصوص افطار و با خرما یا کشمش افطار می کنند.
در سفره افطار خرما یا کشمش, چای ، نان تافتون محلی و کلوچه خرمایی محلی گذاشته می شود.
غذای افطار را نیز معمولاً آبگوشت محلی یا هر نوع غذایی که در وسع صاحب خانه است تشکیل می دهد.
- روشهای بیدار شدن در سحر
در گذشته تشخیص وقت سحر از روی حرکت ماه و ستارگان صورت میگرفت, از روی تجربه تشخیص می دادند که وقتی ماه به محل معینی در آسمان برسد, سحر نزدیک است و در صورت ابری بودن هوا با بانگ خروس بیدار می شدند.
برخی از مردم برای ثواب شب زنده داری می کردند و سحرهای ماه رمضان با جارکشیدن و با کوبیدن چوب بر حلب, مردم را بیدار می کردند.
روش دیگر در روستاهای فاقد روشنایی, روشن کردن فانوس و کوبیدن درب منزل همسایگان بود.

- شب قدر
سیستانی ها در شبهای 19 ، 21 و 23 رمضان تا صبح به دعا و عبادت مشغول می شوند وهمانندسایر مومنین وشیعه ها ضمن برگزاری مراسم احیا به دعا ئنیایش می پردازند.
- آمادگی برای عید فطر
به گفته محمدآذری محقق فرهنگ عامه سیستانی های کشورسه روز قبل از فرا رسیدن عید فطر, به نظافت و خانه تکانی می پردازند و لباسهای نو تهیه می کنند.
در این روز نانهای روغنی به نام ((قلیفی)) و کلوچه های محلی پخت و بین همسایه ها و خویشاندان توزیع می شود.
در روز عید فطر تمام مردم روستا با حضور در مکانی که به منظور اقامه نماز عید در نظر گرفته شده حضور می یابند و پس از خواندن نماز و پرداخت فطریه ، فرارسیدن عید فطر را به یکدیگر تبریک گفته و به همراه روحانی و ریش سفیدان برای عرض تبریک به خانه های اقوام و اشنایان می روند.
دید و بازدید عید از خانه شهدا وسادات یا بزرگترین فرد فامیل آغاز می شود و پس از حضور در هر خانه و خوردن شیرینی محلی و چای و میوه، خانه را به همراه صاحب خانه برای رفتن به منزل دیگر خویشاوندن و دوستان ترک می کنند.
معمولا تمام ساکنان هر روستا با یکدیگر قوم و خویش هستند و به همین سبب هیچ خانه ای بدون دید و بازدید عید نمی ماند حتی اگر از اقوام و خویشان هم نباشند


زیباسازی*، غبارروبی مساجد، اهدای فرش به مكان*های مذهبی، كمك به نیازمندان و دادن خیرات از جمله برنامه*های پیش از آغاز ماه مبارك رمضان در سیستان است. همچنین بیشتر مردم سعی می*كنند با جامه*های نو و تمیز به استقبال این ماه بروند تا ظاهر و باطن را پاك نگه دارند..

 

کارشناسان بنیادنیمروز کانون فرهیختگان سیستانی معتقدند:, فرهنگ سیستانی از جمله فرهنگهایست که همواره تنوع ونوع آوریهای در طول تاریخ گذشته سیستان را بهمراه داشته است که هریک از این سنتها واداب ورسوم نشانی خاص از یک برنامه مهم وتاریخی است که در بین افراد یک قوم مطرح بوده وبنا به اعتقادات عامه مردم از اهمیبت خاصی برخوردار بوده است .
میتوان اذعان کرد که این اداب ورسوم نشان از عظمت وارزش والای یک قوم در طول ادوار گذشته بوده است وچه بسا که بسیاری نیز ممکن است با نوعی خرافه همراه باشد اما آنچه حائز اهمیت است اینکه نسلهای گذشته با نگاهی خاص بدان توجه داشته ودر حفظ وانتقال آن به نسلهای بعدی کوشیده اند
ماه مبارک رمضان نیز از این امر مثتثنی نبوده ودر طول این ماه نوعی اداب ورسوم واعتقادات خاص با برنامه های متنوع در سیستان رواج داشته که ریشه در فرهنگ سیستانی دارد کارشناسان فرهنگی بنیادنیمروز معتقدند: گرچه امروزه از اهمیت آن کاسته و در بین جوامع کمرنگ گردیده اما همواره بعنوان یک نماد فرهنگی مورد توجه بوده واز آن یاد می گرددچه وشی(چاوشی)سحرخوانی؛ آیین هزارساله
سحر خوانی *از دیگر سنت*های مهم و ماندگار منطقه سیستان است كه جلوه*ای زیبا به ماه مهمانی خدا در این خطه از ایران داده است. در آیین سحرخوانی با توجه به رشد تكنولوژوی و وجود وسایل سمعی بصری باز هم فریاد ریش*سفیدان سیستانی شنیده می*شود. در این آیین بزرگان منطقه یك ساعت قبل از اذان صبح بر بالای بلندترین منطقه روستا می*روند و با ضربه زدن به دهلی خاص و با خواندن اشعار دینی و عرفانی مردم را از خواب بیدار می*كنند. پس از آنكه مردم بیدار شدند با ذكر سروده*ای خاص به استقبال اذان صبح می*روند تا این*كه موقع اذان صبح آن را با صدایی بلند به مردم اعلام می*كنند.
بر اساس برخی از روایت*های موجود، آیین سحرخوانی و رمضان*خوانی بیش از یك هزار سال پیش یعنی از اوایل اسلام، نزد ساكنان سیستان مرسوم بوده است. برپایی نشست*های مذهبی، دعا و مراسم ذكر مصیبت اهل بیت (ع) و دوره*های قرآن از دیگر مراسم مرسوم در بین مردمان گلستانی سیستانی تبار به*ویژه بانوان سیستانی است.
از دیگر سنت*های این مردمان ولایتمدار ومومن می*توان به نذورات پس از افطار اشاره كرد كه مردمان در حد وسع، قوت خود را با دیگران تقسیم می*كنند و روزه خود را باز می*كنند

ماه مبارک رمضان ماه خیر وبرکت از گذشته ها در بین قوم سیستانی مورد توجه بوده و اطعام افطاری به همسایگان ونیازمندان ، انفاق واحسان به مستمندان در نوع خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .
در گذشته بنا به تحقیقات کارشناسان فرهنگ عامه بنیادنیمروز فرا رسیدن ماه مبارک رمضان پس از حلول ماه اطلاع رسانی در هنگام سحر به شیوه های خاص صورت می گرفت . در بسیاری مواقع با ایجاد سروصدا در هنگام سحر با ابزاری که در اختیار داشتند ویا کوبیدن درب منازل فانوس به دست ویا چاوشی کردن (خواندن اشعاری زیبا وعرفانی ) فرارسیدن هنگام سحر را به همدیگر اطلاع می دادند که تا سالها ی متمادی به دلیل عدم وجود رسانه ویا وسایل ارتباط جمعی این شیوه مورد توجه بوده است .
چاوشی با خواندن اشعاری با مضامینی خاص با صدای بلند وگروهی صورت می گرفت بطوریکه یک نفر که از صدای رساتری برخوردار بود اشعاری را میخواند و دیگران وی را همراهی میکردند ودر کوچه های روستا می گشتند تا همگان را از فرا رسیدن هنگام سحر مطلع کنند .
رمضونیکه.
در رمضونیکه گروهی از جوانان ویا افراد مسن در روستا گردهم می آیند ودرب منازل اهل روستا حاضر می شوند واشعاری خاص وگاها” در وصف صاحب خانه با اطلاعاتی که در اختیار داشتند را میخواندند . خواندن تا زمان حضور صاحب خانه به درب منزل واهداء هدایایی از انواع مواد خوراکی شامل (قند ، چای ، گندم ، جو ، خرما ، ماش ، عدس ، کشمش ، تخم مرغ ، جوجه محلی و …) ویا پول نقد ادامه می یافت وبه همین ترتیب به اکثر منازل روستا یا محله سرکشی می کردند . وهدایایی دریافت میکردند.بررسیهای کارشناسان فرهنگی بنیادننیمروز کانون فرهنگی سیستانیها نشان می دهد که:.رمضونیکه نوعی شادی در روستا یا محله محسوب می شد بطوریکه گاها” با شوخی های متفاوتی از سوی صاحب خانه در برخورد با افراد وپاشیدن کاسه ای آب از روی دیوار و… بر سر ورویشان همراه می شود .
در نهایت پس از پایان کار هدایایی جمع آوری شده بین نیازمندان ومستمندان همان روستا یا محله توزیع می گردد.
آنچه در خواندن رمضونیکه مورد توجه بوده است اینکه رمضونی خوانی تا قبل از شب نوزدم ماه مبارک ومصادف با ضربت خوردن مولای متقیان امام علی (ع) پایان می یافت .
نمونه ای از اشعاری که در رمضونیکه خوانده می شود
رِمَضو آمـــــــــــــد مهمانش کُنِه
خروسِ یَک سالَه رَ قُربانَش کُنِه
خروسِ یَک سالَه کِه چیزِ نَمِئشَ
گو و گوساــــــلَه رَ قربانش کُنِه
برگردان
ماه رمضان امد مهمان خانه هایتان کنید.
خروس یک ساله را برایش قربانی کنید .
خروس یک ساله که در برابر عظمت این ماه هدیه ای ناقابل است.
گاو وگوساله را برایش قربانی کنید .
ایی خـــــــونه اَز کِنَه کِه رو وَ بادَه
پِسَـــــــــــر دارَه کِه نــــــــو دومادَه
ایی خونه اَز کِنَه کِــه رو وَ روزَه
دودخـــــــــتر دارهَ که مخمل دوزَه
برگردان
این منزل از کیست که روبه باد ساخته شده است .
یک پسری در منزل دارد که تازه داماد شده است .
این منزل از کیست که دربش روبروی خورشید است .
دوتا پسر دارد که هردوتایشان مخمل دوز هستند.
ایی خونه اَز کِنَه کــــــه دورچِه دارَه
مِ خَ مفئمو صابِ یو کـــــــلوچَه دارَه
ایی خونه اَز کِنَـــــــــــه قــفل حیدری
دو دُخـــــــــــــــتر دارَه وَ مانند پری
برگردان
این منزل از کیست که دریچه های زیاد دارد.
من میدانم که صاحبش در منزل کلوچه محلی دارد.
این منزل از کیست که یک قغل حیدری دارد .
دو تا دختر دارد که از زیبای همانند پری هستند .
لازم به ذکر است پس از خواندن هر مصرع از اشعار فوق توسط یکی از اعضای گرو که نسبیت به دیگران خوش صدا تر ورساتر بود دیگر اعضا این مضمون را میخواندند
رِمَضــــــو الله الله رِمَضــــــو رمضــــــو الله خوش نوم خــــــدا
گاها” ممکن است درب منزلی از اهالی زمان بیشتری تا حضور صاحب خانه صرف شود

خوراک رمضان در سیستان

به گفته محمدآذری مدیرمسول روزنامه گلستان نو:در ایام ماه مبارك رمضان در بین سیستانیهای گلستان ومازندران علاوه برغذاهایی که در اقصی نقاط ایران عزیز مشترک می باشد, غذاهای آب دار منطقه از جمله آبگوشت محلی و كشك زرد سیستانی در موقع افظار به اوج خود می رسد. هر چند که نباید از حلیم محلی (غلور) نیز غافل شد چراكه بیشتر خانواده ها در این مدت روی به این غذا می آورند.قلور(غلور) که در ماه محرم به ان غلور امام حسین(ع) گفته میشود در اصل مادر حلیم است ولی با شیوه طبخ متفاوت وقدیمی تردر سیستان که طرزتهیه آن در سایت نیمرو انلاین دات کام موجود است

در قدیم زمانی كه ماه رمضان در ایام گرم سال قرار می گرفت مردم از غداهای سرد همچون آب دوغ خیار و كشك استفاده می كردند تا در طول روز دچار گرمازدگی نشوند. آنها حتی برای این*كه در طول روز دچار افت قند نشوند از آلوی خشك، برگ زردآلو و دواهای محلی مربائی را درست می كردند كه در طول روز به هیچ عنوان احساس ضعف نمی كردند.محمدآذری مدیربنیادنیمروزافزود:لازم بذکر است در آبگوشت زابلی ادویه ای بنام آچار موجود است که راز خوش مزه شدن آن است وهمچنین داخل نان مصرفی سیستانیها رازیانه وشوید وزنیان که برای معده بی نهایت مفید است وجود دارد.همچنین سیستانیهای گلستان در این ماه بیشتر از زمان های دیگربه بردن کاسه غذا به منازل همسایگان اهتمام دارند بخصوص اگر همسایه انها به اصطلاح کم دست یا مستمندباشد یا زن حامله ای داشته باشند.البته سیستانیها درطول سال نیز وقتی غذایی بار بگذارند بویژه اگر آن غذا گرم وسرخ کردنی باشد وبه قول خودشان بوی آن به خونه همسایه رسیده باشد قبل از مصرف اهل منزل باید سهم همسایه یا همان کاسه امسایه را می برند
عیدفطر   در عیدفطر نیز مانندسایر اعیادسیستانیها ضمن پوشیدن لباس نو وهمچنین عیدگردی(که رفتن به منازل همسایگان وفامیل ودر وهله نخست سادات وخانواده شهدا می باشد عید را تبریک می گویند)
در روزهای پایانی این ماه هم مردم مراسم ویژه*ای را برای استقبال از عید بزرگ مسلمانان فطر دارند. در نقاط مختلف سیستان ودر گلستان ومازندران که سیستانیها بود وباش دارندگاهی دیده می شود كه مردم سه روز به جشن و شادمانی این روز بزرگ دینی مشغول می شوند كه این نشان*دهنده جایگاهی عظیم معرفت دینی در بین مردمان سیستانی است
جهت کسب اطلاعات بیشتر وهمچنین دانلود فیلم رمضونیکه یا همان رمضان خوانی به بنیادنیمروزبرویدwww.nimroozonline.com .

 


یادواره شهدای حسن ابادجلین وشهدای مدافع حرم درمسجدامیرالمومنین(ع)حسن ابادجلین/تصاویر

 

یادواره شهدای حسن ابادجلین وشهدای مدافع حرم درمسجدامیرالمومنین(ع)حسن ابادجلین/تصاویر

 

یادواره شهدای حسن ابادجلین وشهدای مدافع حرم درمسجدامیرالمومنین(ع)حسن ابادجلین/تصاویر

 

یادواره شهدای حسن ابادجلین وشهدای مدافع حرم درمسجدامیرالمومنین(ع)حسن ابادجلین/تصاویر

 

یادواره شهدای حسن ابادجلین وشهدای مدافع حرم درمسجدامیرالمومنین(ع)حسن ابادجلین/تصاویر

 

یادواره شهدای حسن ابادجلین وشهدای مدافع حرم درمسجدامیرالمومنین(ع)حسن ابادجلین/تصاویر

 

یادواره شهدای حسن ابادجلین وشهدای مدافع حرم درمسجدامیرالمومنین(ع)حسن ابادجلین/تصاویر

 

یادواره شهدای حسن ابادجلین وشهدای مدافع حرم درمسجدامیرالمومنین(ع)حسن ابادجلین/تصاویر

 

یادواره شهدای حسن ابادجلین وشهدای مدافع حرم درمسجدامیرالمومنین(ع)حسن ابادجلین/تصاویر

 

یادواره شهدای حسن ابادجلین وشهدای مدافع حرم درمسجدامیرالمومنین(ع)حسن ابادجلین/تصاویر

 


استاندارگلستان در حسینیه سیستانیها:مردم در مدیریت حضرت امام(ره) همواره شاخص بودند

استاندارگلستان در حسینیه سیستانیها:مردم در مدیریت حضرت امام(ره) همواره شاخص بودندمحمدآذری مدیربنیادنیمروز:ماسیستانی� �ا به امام وشهدامدیون وبدهکاریم ولی از برخی مسولین طلبکاریم

استاندار گلستان با اشاره به ارتباط امام با مردم اظهار کرد: امام خمینی(ره) در تئوری مدیریت جامعه به مردم به عنوان یک شاخص اصلی اعتقاد داشتند و همواره معتقد بودند که حکومت باید بر قلوب مردم صورت گیرد.
به گزارش خبرنگارما، دکتر حسن صادقلو در بیست و هفتمین مراسم ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) و گرامیداشت شهدای قیام خونین 15 خرداد در حسینیه سیستانی های گرگان تصریح کرد: ایشان نگاه صحیح العملی برای مردم قائل بودند و در جایی فرمودند «انصافاً از اول انقلاب تا حالا آنکه کار خودش را صد در صد صحیح انجام داد، مردم بود» و این درجه بالایی بود که ملت از دست امام(ره) دریافت کرد.
وی هم ترازی اصول رهبری و مردم را برای پیشبرد توانمند یک حکومت ضروری دانست و گفت: امام در شکل دهی نظام، علی رغم توجه به انگیزه های الهی، تکیه به مردم دارد و به دلیل همین اعتقاد جمهوری اسلامی را مطرح می کند.
وی افزود: ایشان در حاکمیت کشور جامعیت و مانعیتی را بنیان گذاری کردند و فرمودند«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» و این مسئله با خلوص کامل و نه از سر شعار انجام گرفت.
استاندار گلستان در جمع مردم حاضر در حسینیه سیستانی های گرگان با بیان اینکه اعتقاد امام خمینی(ره) به مردم زمینه ساز تسریع در شکل گیری نظام شد، خاطر نشان کرد: ایشان تعابیر تابناکی نسبت به مردم داشتند و می فرمودند« مردم عزیز ایران حقاً چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصر هستند» و در جایی دیگر فرمودند« مردم بزرگ ایران بالاتر و بهتر از مردم حجاز در عصر رسول ا... و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین علی (ع) و حسین ابن علی(ع) هستند.»
دکتر صادقلو با اشاره به اینکه برخی گمان می کردند با پیروزی انقلاب و آمدن امام خمینی(ره) به ایران ایشان نافذیت خود را از دست خواهند داد، یادآور شد: حضور امام در کشور و سیستم مدیریتی ایشان نه تنها چنین مسئله ای را ایجاد نکرد بلکه بهترین راهبری در سطح جامعه و نافذیت در قلوب مردم را شکل داد.
وی گفت: شاید نمونه بارز این حکومت بر قلب ها را بتوان در لحظه ارتحال ایشان مشاهده کرد که به واقع قابل وصف نبود و هیچ دوربین و فیلمی نمی توانست آن صحنه را مستند کند.
وی خاطر نشان کرد: آنچه مردم در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) از خود به نمایش گذاشتند یک علامت و شاخص از حکومت ایشان بر قلب ها بود.
استاندار گلستان با تاکید بر اینکه امام خمینی(ره) هیچگاه به قیم مابی در حکومت اعتقادی نداشتند، گفت: ایشان همواره خود را خدمتگزار می دانستند و باید زوایای این واقعیت های رفتاری حضرت امام(ره) امروز برای جوانان و نوجوانان باز شود چرا که این مسائل حرف و شعار نیست.
دکتر صادقلو با اشاره به حساسیت های امام خمینی(ره)، یادآور شد: ایشان معتقد بودند حاکمان و مجریان باید نوعی حرکت کنند که رضایت در دل مردم ایجاد کنند و بر شرکت دادن مردم در کارها و عدم سخت گیری بر آنان تاکید ویژه ای داشتند.
وی جمله مقام معظم رهبری که فرمودند«خمینی(ره) حقیقت همیشه زنده تاریخ است» را کلامی بزرگ و اعتقادی دانست و یادآور شد: امام (ره) رهبر و الگویی بزرگ بودند و هویت بخشی و آزادگی را در ایران و دیگر کشورهای جهان ایجاد کردند و از نسل جوانان ایرانی انسانهایی آهنین ساختند.
وی افزود: امروز ملت ایران در سایه ارشادات مقام معظم رهبری می تواند آهنین بماند و به سمت جلو حرکت کند و افق های رشد و توسعه را فتح نماید
گفتنی است در این مراسم که هرساله درحسینیه سیستانیهابرگزار می گرددامسال نیز با حضور اقشار مختلف مردم ومسولین استانی وشهرستانی ازجمله استاندار,مدیرکل اموربین الملل استانداری,حاج سلطانعلی ابراهیمی مدیریت گروه صنعتی صباح,سرتیپ خمری مشاور استاندار,حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی گلستان,مهندس هزارجریبی نماینده مردم گرگان واق قلا در مجلس شورای اسلامی,دکترناصری نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی,مهندس یوسفی عضوشورای اسلامی شهرگرگان,بخشداروشمگیر؛رئی� � راه وشهرسازی بندرترکمن,رئیس موسسه جهیزیه ورفاه استان,مسولین بانک ایران زمین,اعضای شورای اسلامی وجمعی از مردم شریف حسن اباد,جلین,امیراباد,کماسی,ها شم اباد,کریم اباد و...به همراه بزرگان وهیت امنای حسینیه سیستانیها واعضای شورای راهبردی وکارگروه های ششگانه حسینیه نیز حضور داشتند.در ابتدای مراسم میرلطیفی قاری برجسته استان گلستان با تلاوت قران جلسه را مزین نمودندوسپس با اجرا ی محمدآذری مدیرمسول روزنامه گلستان نوسین برنامه به استحضار حاضرین رسید وایشان به قرائت بخش هایی از وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)پرداختند وپس از قرائت سرودجمهوری اسلامی ایران ودعای سلامتی اقا امام زمان(عج ا..)اقای حسینی امام جماعت حسینیه در جایگاه قرار گرفت وبه حاضرین به نیابت از حسینیه سیستانیهای گرگان خیرمقدم گفتند.در این مراسم حاج مهدی مختاری از مداحان برجسته کشوری به قرائت فرازهایی از مناجات شعبانیه پرداختند وبا نوای دلنشین وداوودی خود جمعیت را به فیض رساندند.محمدآذری مدیربنیادنیمروز پس از سخنرانی استاندارگلستان طی سخنان کوتاهی خاطرنشان کرد:ما سیستانیها به امام خمینی(ره) وشهدا وانقلاب اسلامی بدهکار هستیم وامشب شما در جمع بدهکاران به امام وشهدا حاضرشدیدی وبه این بدهی افتخار می کنیم ولی از بسیاری از مسولین اجرایی طلبکاریم. که استاندار درپاسخ گفتند:شان مسولین نوکری مردم است وما هم بدهکار انقلاب ومردم هستیم.در نهایت مهمانان به صرف شام پذیرایی شدند
لازم به ذکر است بیست و هفتمین مراسم ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) و گرامیداشت شهدای قیام خونین 15 خرداد همزمان با سراسر کشور در مساجد سراسر استان برگزار شد و مردم ارادت قلبی خود را به ایشان ابراز داشتندسیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: استاندارگلستان درحسینیه سیستانیهای گرگان ، محمدآذری ، بنیادنیمروز ، مراسم ارتحال امام در حسینیه سیستانیها ، سیستانیهای گرگان ،

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر

 

مراسم ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان/به روایت تصاویر


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: حسینیه سیستانی های گرگان ، بنیادنیمروز ، نیمروزانلاین ، مراسم سالگرد امام خمینی ، محمدآذری؛ ،

مراسم بزرگداشت سالگردارتحال حضرت امام خمینی(ره) وقیام15خرداددر حسینیه سیستانیهای گرگان باسخنرانی استاندارگلستان برگزارمی گردد

 

 

 

به رسم سالیان گذشته که سیستانیها در اکثرشهرها وروستاها مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) وقیام خونین15خرداد را با برپایی مجالس سوگواری ,وعظ وسخنرانی وپذیرایی نهار وشام وفعالیت های فرهنگی ومذهبی ؛ باشکوه هرچه تمام تر برگزار می کردند در نیمه خردادامسال نیز مراسمات متعددی در استان تدارک دیده اند که اوج آن در روز13خردادهمزمان با نماز مغرب وعشا در حسینیه سیستانیهای گرگان می باشد. هیات امنا وبزرگان سیستانی به همراه تحصیلکرده های همواره به حضرت امام(ره) وشهدااحساس دین می کنند ومعتقد هستند که ما به امام بدهکاریم.چراکه حفظ ارزشها وبزرگداشت یادوخاطره امام وشهدایک وظیفه عمومی وشهروندی است. سیستانیها انسان های شکرگزار وقدرشناسی هستند وهیچگاه خوبی افراد را فراموش نمی کنند.برهمین اساس بامشورت وهمدلی وبه صورت کاملا خودجوش بدون هیچگونه وابستگی وحتی اطلاع مسولین اقدام به برگزاری مراسمات ومجالس باشکوه در نیمه خردادمی کنند وبه این کار خود افتخار می کنند.

حسینیه سیستانیهای گرگان بعنوان مرکز ثقل فعالیت های فرهنگی ومذهبی وجمعی سیستانیها که مراسمات بزرگی چون دسته روی بزرگ هیئت های مذهبی در تاسوعای حسینی ؛مراسم متمرکز وهزاران نفری سیزدهم محرم(در سوم شهادت سرور وسالارشهیدان ویاران وفادارش)ومراسم سالگرد حضرت امام خمینی(ره) و...را درسالهای قبل اجرا نموده است.امسال نیز در شامگاه روز سیزده خرداد با سخنرانی استاندار گلستان ونوای دلنشین ومداحی وفرازهایی از مناجات شعبانیه توسط مداح برجسته کشوری حاج مهدی مختاری وبرنامه های متنوع فرهنگی ومذهبی وپذیرایی شام و...یادوخاطره امام وشهدا را گرامی خواهند داشت.در این مراسم علاوه برمسولین استانی وشهرستانی,احادمردم شهیدپرور نیز از اقشار محتلف حضورخواهندداشت.هیات امنای حسینیه سیستانیها وکارگروه فرهنگی ومذهبی حسینیه از عموم مردم شریف برای شرکت در این مراسم باشکوه دعوت بعمل می اورد.محمدآذری درپاسخ به خبرنگار ما در خصوص هزینه های مراسم گفت:در این مراسم همانندسایر مراسم حسینیه سیستانیهابا کمک خیرین وهمیاری بزرگان وتلاش های هیات امنای حسینیه سیستانیها هزینه ها تامین می گردد.وی خاطرنشان کرد:به نمایندگی از تمامی دست اندرکاران وستادبرگزاری از امت همیشه درصحنه واحادشهروندان تقاضاداریم که این متن را بعنوان دعوت رسمی تلقی نموده وبا حضور خود برشکوه مراسم بیفزایند

گفتنی است حسینیه سیستانیها علاوه برهیات امنا(اقایان صفرزایی,سراوانی,دهباشی,زراعتگری,رمرودی)وبزرگانی چون سندزایی ,دشتی زاده,هیبتی ,راشین  و...دارای شش کارگروه شامل فرهنگی ومذهبی,اقتصادی,دانشگاهیان,ورزش وجوانان,بانوان,حقوقی می باشد که از دل هیات مدیره این کارگروه ها شورای راهبردی تشکیل میشود که بازوان اجرایی هیات امنا می باشندکه به همراه فرهیختگان ونخبگان وتحصیلکرده ها تاکنون کارهای بزرگی را انجام داده است.

13خرداازساعت20باسخنرانی استاندار ومداحی حاج مهدی مختاری به صرف شام/حسینیه سیستانیهای گرگان


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: sistaniha ، حسینیه سیستانی های گرگان ، محمدآذری ، بنیادنیمروز ، مراسم ارتحال امام خمینی ،

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

مراسم جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیها عصر روزشنبه 1ول خردادماه جاری از ساعت17تا20 در مکان حسینیه سیستانی های گرگان (داخل وبخشی از مراسم در خیابان های اطراف حسینیه)با حضور مشتاقان وعلاقمندان ومومنین وبه همت کارگروه فرهنگی ومذهبی وهدایت وحمایت هیات امنای حسینیه سیستانیهای گرگان برگزار شد در این مراسم موارد زیر شاخص بود1-تلاوت قران ,سرودملی,دعای فرج ومولودی ومدیحه سرایی2-اجرای موسیقی سنتی همراه با سنتور ودف 3-اجرای مسابقه وقرعه کشی بین افرادی که نامشان مهدی ونرجس ومهدیه بود واهدای کارت هدیه نقدی به14نفر واهدای کادوی فرهنگی وبسته فرهنگی و..به تعداد14 نفر4- اهدای جایزه به افرادی که از پوشش سنتی سیستانی برخوردار بودند وبخصوص خردسالان که به دو کودک خردسال سراوانی وزوار به نمایندگی از این افراد هدایای نقدی تقدیم شد5-اجرای مراسم چوب بازی ورقص شمشیر وسه چاپی و...6- اجرای ورزش چوب بازی همگانی با حضور صدهانفری مردم7-اجرای مسابقه فرهنگی واهدای جوایز وهمچنین اهدای حایزه به افرادی که در خصوص نیمه شعبان وخصوصیات منتظران وظهور و...مقاله نوشته بودند8- علاوه بر خیرمقدم وتبریک  مجری مراسم,حاج حبیب دشتی زاده بعنوان سخنگوی هیات امنای حسینیه نیز به حاضرین خیرمقدم گفت9-حضور هیات امنای حسینیه سیستانیها با پوشش سنتی در نوع خود جالب بودبویژه اینکه حاج اقای سراوانی به همراه نوه خودش با پوشش سنتی در مراسم حاضربودند9-گروه موسیقی سیستانی نیمروزنیز در این مراسم به اجرای موسیقی مقامی ورقص های آئینی سیستانی پرداختند که به شدت مورد توجه حاضرین قرار گرفت

 

 

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویر

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در حسینیه سیستانیهای گرگان به روایت تصاویرسیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: آیت الله نورمفیدی ، خانم دکترفیاض ، دکتر ایراندخت فیاض ، همایش فارغ التحصیلان سیستانی ، همایش دانش اموختگان سیستانی ، همایش فرهیختگان سیستانی گلستان ، بنیادنیمروز ،

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

همایش فرهیختگان سیستانی استان گلستان با حضور صدها تن از فرهیختگان ودانش اموختگان سیستانی گلستان ،مسولین ومدیران دستگاههای اجرایی استان وشهرستان ها،حضرت ایت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه، حضرت ایت الله شاهرودی نماینده مردم درمجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهرها وروستاها ی مختلف استان، سرتیپ خمر مشاور استاندار ومهندس گلی مشاور استاندار،حاج سلطانعلی ابراهیمی مدیرعامل کارخانجات صباح وجمع کثیری از معتمدین وبزرگان وبا سخنرانی سرکارخانم دکتر ایراندخت فیاض وایت الله نورمفیدی در حسینیه سیستانیهای گرگان برگزار گردید در این مراسم از 127 نفر از فرهیختگان سیستانی که دارای مدرک دکتری ویا عضو هیئت علمی دانشگاه در استان گلستان بودند تجلیل شد در این مراسم با اهدای لوح تقدیر وتندیس  همایش از این نخبگان بعنوان نمونه ای از جامعه علمی سیستانیهای گلستان یا بعبارت دیگر گلستانی های سیستانی تبار تجلیل وتقدیر بعمل امد به گفته محمدآذری مسول کارگروه فرهنگی مذهبی حسینیه سیستانیها وروابط عمومی وامور رسانه همایش :این افراد در طول مدت کمتر از دوهفته وبدون داشتن بانک اطلاعاتی شناسایی شدند وقطعا امار نخبگان وفرهیختگان سیستانی در این رده خیلی بیشتر از این امار می باشد.وی خاطر نشان کرد: همین تعداد هم که برکت انقلاب اسلامی وخون شهدا می باشد افتخار بزرگیست وما این مراسم را در دهه فجر برگزار کردیم تاسپاس خود را اعلام کرده باشیم.

علی محمدچشک در خصوص اهداف همایش گفت: ابتدا از حسن اعتماد دوستان که بنده را بعنوان دبیر انتخاب کردند سپاسگزارم  واین همایش به منظور تجلیل از جمعی از نخبگان وفرهیختگان سیستانی گلستان بود که در اصل سپاسگزاری از نظام الهی وخون شهدا وسخت کوشی پدران ومادرانی است که با کمترین امکانات فرزندانی چنین رشید تحویل جامعه دادند .وی ادامه داد: نشان دادن این ظرفیت ها برای ساختن استان وکشور وهمدلی وهم افزایی در بین جامعه علمی سیستانی گلستان از دیگر اهداف دیگر همایش بود

دکتر نورایی از اعضای کارگروه اقتصادی وکانون فرهنگی حسینیه در بخش دیگیری از گفتگوی ما با ایشان گفت: این تازه شروع کارهای جمعی واستفاده از خرد جمعی است وسال1393 و1394 را ما بعنوان کانون فرهنگی حسینیه سیستانیها به مثابه برنامه ریزی وکادر سازی وسال تمرین وممارست کارهای تیمی در نظر گرفتیم وانشاالله در سالهای بعد ثمرات خیر تلاش های علمی وفرهنگی برای توسعه استان وکشور وخدمت به بشریت بیشتر خودنمایی خواهد کرد

دکتر سنچولی ضمن ابراز خرسندی از اعتماد جامعه دانشگاهی به برگزار کنندگان گفت:برای قدم اول خیلی خوب بود وانشاالله برای سال های بعد با برطرف کردن نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت با شایستگی بیشتری این مراسم استمرار خواهد داشت. این استاددانشگاه از فرهیختگان خواست ارتباط خودر ابا مجموعه حفظ کنند تا از رهگذر ان برای خدمت بهتر وبرنامه ریزی شده به جامعه واحاد شهروندان استان بهره بگیریم

دکتر مهماندوست نیز باشاره به اقبال مسولین وشهروندان از این همایش گفت: از اعتماد امنا وبزرگان وفرهیختگان بی نهایت سپاسگزاریم وقطعا این فرصتی در اختیار شهروندان گلستان برای توسعه متوازن می باشد که باید از ان بهره گرفت. وی خاطرنشان کرد ظرفیت موجود در نخبگان سیستانی اختصاص به یک طایفه وگروه ندارد بلکه ظرفیتی است که جامعه باید از توان ان به نحو شایسته بهره ببرد

گفتنی است جلسات اشتغالزایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با حضور تحصیلکرده ها وکار افرینان برجسته کشوری روزهای شنبه از ساعت18تا20 در حسینیه سیستانیها برگزار میشود .

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

در همایش فرهیختگان وفارغ التحصیلان سیستانی گلستان از 127عضوهیئت علمی ودارنده مدرک دکتری تجلیل شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: خانم دکترفیاض ، دکترایراندخت فیاض ، همایش فرهیختگان سیستانی گلستان ، سیستانیهای گلستان ، همایش دانش اموختگان سیستانی ، همایش فارغ التحصیلان سیستانی ،

استقبال گرم وپرشور فرهیختگان سیستانی گلستان از سرکارخانم دکترایراندخت فیاض/تصاویرهمایش فرهیختگان سیستانی گلستان

استقبال گرم وپرشور فرهیختگان سیستانی گلستان از سرکارخانم دکترایراندخت فیاض/تصاویرهمایش فرهیختگان سیستانی گلستان

به گفته محمدآذری مدیر بنیادنیمروز سرکار خانم دکتر از سوی اقشار مختلف مردم گلستان بویِژه سیستانیهای گلستان از فرودگاه گرگان مورد استقبال رسمی وگرم قرار گرفت. زنان وبانوان سیستانی که با لباس سنتی به همراه مردان سفیدپوش وچل تریزه پوش به استقبال ایشان امده بودند به گرمی از این چهره ملی سیستان استقبال نمودند.همایش فرهیختگان سیستانی که جهت تجلیل از اعضای هیئت علمی ودارندگان مدرک دکتری سیستانی استان گلستان وبا حضور صدها نفر از دانش اموختگان سیستانی در حسینیه سیستانیهخا برگزار می گردید دارای دوسخنران بود که سخنران اول خانم دکتر فیاض بود وسخنران دوم حضرت ایت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه وامام جمعه مرکز استان گلستان بودبه گفته علی محمدچشک:سرکارخانم ایراندخت فیاض با سخنان دلنشین خود جمعیت را به وجد اورد وتشویق های بی امان جمعیت نشان از این بود که حرف دل انها برزبان خانم دکتر فیاض جاری می شد. به گفته دکتر فرهاد نورایی: وقتی سرکار خانم فیاض از مطالبات سیستانی های گلستان در حضور نماینده ولی فقیه ونمایندگان مجلس خبرگان رهبری حضرا ایات شاهرودی ونورمفیدی ونمایندگان مجلس ومسولین دستگاه های اجرایی حمایت کرد وانها را به زبان اورد نشان می دهد که ایشان اوضاع کشور وبخصوص سیستانیهای کشور را به خوبی رصد می کنند.

سرکارخانم دکتر فیاض با اشاره به سختی هایی که سیستانیها کشیدند ومقایسه وضعیت موجود وگذشته ،خواستار استفاده از ظرفیت وتوان متحصصین ونخبگان در توسعه استان وکشور شد. وی به سیستایها توصیه کرد که ضمن حفظ فرهنگ واداب ورسوم وهمدلی خود سعی کنند که با تعامل سازنده با تمام اقشار جامعه به رشد وتوسعه استان وکشور کمک کنند.وی با بیان افتخارات تمدنی وفرهنگی ومذهبی سیستانیها گفت:ما با داشتن اسطوره ها وچهره های فاخر مذهبی وتمدنی وتاریخی و..باید بی نهایت مراقب باشیم که این جایگاه را ارتقادهیم وهمانند نیاکان خود به بشریت فارغ از قومیت خدمت کنیم..گفتنی است سرکار خانم دکتر فیاض در طول چندساعتی که در گلستان بود چندین برنامه دیدار داشت که به شدت مورد استقبال هموطنان وبخصوص سیستانیها قرار گرفت .در این مراسم علاوه برپرده برداری از یادمان شهدا سیستانی استان گلستان با حضور سرکار خانم دکتر فیاض وایت الله نورمفیدی ،از تعداد127نفر از اعضای هیئت علمی ودارندگان مدرک دکتری سیستانی در استان گلستان تجلیل کردند. لازم بذکر است امار شهدای سیستانی گلستان حدو800نفر می باشد(گزارش در حال تکمیل است)

استقبال گرم وپرشور فرهیختگان سیستانی گلستان از سرکارخانم دکترایراندخت فیاض/تصاویرهمایش فرهیختگان سیستانی گلستان

 

 

 

استقبال گرم وپرشور فرهیختگان سیستانی گلستان از سرکارخانم دکترایراندخت فیاض/تصاویرهمایش فرهیختگان سیستانی گلستان


ادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: همایش فرهیختگان سیستانی ، همایش فارغ التحصیلان سیستانی گلستان ، همایش دانش آموختگان سیستانی ، حسینیه سیستانیهخای گرگان ، سیستانیهای گلستان ، بنیادنیمروز ، محمدآذری ،

تعداد کل صفحات: 11 1 2 3 4 5 6 7 ...