تبلیغات
[ سیستانیان,سیستانیها,سیستانیان وسیستان کهن ترازتاریخcb:blog_page_title]

 

کلوچه خرمایی زابل؛طرز پخت کلوچه خرمایی سیستان؛آموزش تصویری تهیه کلوچه سیستانی

آموزش تصویری پخت کلوچه خرمایی سیستانی,عکس کلوچه زابلی

 

تهیه فیلم آموزشی پخت کل.چه خرمایی زابل توسط بنیاد نیمروز,آموزش تصویری پحت کلوچه سیستانی
در راستای اهداف بلند بنیاد نیمروز ,کانون بین المللی فرهیختگان سیستانی ؛با هماهنگی بانوان شجاع وهنرمند سیستانی در استان گلستان وهمت بنیادنیمروز وبه فیلمبرداری اقای کریمی ؛مراحل تهیه وپخت کلوچه حرمایی زابلی به تصویر کشیده شد.
بنابه اعلام کمیته روابط عمومی وامور بین الملل ینیاد نیمروز,سیستانیهای گلستان که پس از برگزاری جشنواره اقوام به شدت به دنبال ریشه های فرهنگی خود هستند به کمک بنیادآمده اند.
این کار که با تهیه لوازم وآماده کردن لوکیشن وتزئین یک حیاط با گلدوزیهای سیستانی ومولفه هایی از فرهنگ واداب ورسوم سیستانیان آغاز گردید با هنرمندی کدبانو های سیستانی درگلستان همراه شد وکمیته برگزاری جشنواره های بنیاد به همراه کارگروه دانشجویی وکمیته بانوان کانون سیستانیان نیز با تمام توان به دنبال تهیه این فیلم اموزشی واموزش تصویری پخت کلوچه خرمایی زابل بودند.
این مراسم که درابعاد گوناگون از آموزش حضوری به بانوان جوان وتهیه فیلم وعکس وکار کارشناسی توسط متخصص تغذیه همراه بود بسیار مورد اقبال عمومی قرارگرفت که باید از کمیته ها وکارگروه های مختلف بنیاد بویزه خانم ها جهانتیغ,پیری ورمضانی و...وآقایان پودینه,کریمی؛صحرانشین,عرفانی؛فاطمی وخوشی و..یاد کردوآقای محمداذری خاطر نشان کرد این عزیزان باید به شکل مقتضی مورد تقدیر بنیادقراربگیرند.
تا آماده شدن فیلم لطفا به عکس هایی که بادوربین شخصی وغیرحرفه ای فرزندآقای آذری تهیه شده توجه ولذت
ببرید
طرز تهیه کلوچه خرمایی زابلی(به روش سیستانیهای گلستان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 


دنبالک ها: نیمروزآنلاین ،