شهید عودی از سرداران هشت سال دفاع مقدس بود که از سیستانیهای گلستان وسیستانی های کلاله بودند که ما بهش می بالیم برای آشنایی با زندگینامه و وصیت نامه سردار شهید عودی فایل های پیوست را بخوانید

کلیک کنید