[ سیستانیان,سیستانیها,سیستانیان وسیستان کهن ترازتاریخcb:blog_page_title]

مصاحبه اختصاصی بنیادنیمروز باپرفسور بندانی/آشنایی بیشتر با پرفسوربندانی سیستانی

پرفسوربندانی از مفاخر علمی ایران واز چهره های ماندگار سیستان است که در بخش کشاورزی در جهان شناخته شده است.بنیادنیمروز در اغازین روزهای چاپ نشریه نیمروز یک مصاحبه با ایشان انجام داده بود که امروز برایتان مصاحبه بنیادنیمروز با پرفسور حسابی را برایتان به صورت فایل پیوست قرار میدهیم که لذت ببرید
فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: پروفسوربندانی ، دکتربندانی ، پرفسوربندانی ،

دنبالک ها: بنیادنیمروز ،