تبلیغات
سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

به بهانه هفته کتاب :کتابخوانی وکتاب در بین سیستانیهادرگفتگوبا محمدآذری محقق فرهنگ عامه گلستان وسیستان

************************************************** *
اکثر صاحب*نظران و محققین معتقد هستند عادت به مطالعه عامل اصلی در میزان مطالعه افراد جامعه است. عادت به مطالعه چیزی نیست که در یک دوره خاص به وجود آمده باشد، بلکه عادت به مطالعه در درازمدت عملی می*شود.به بهانه هفته کتاب وکتابخوانی محمداذری محقق فرهنگ عامه در گفتگور با خبرنگار ما گفت:گویش سیستانی یکی از گویش های مهم زبان فارسی است که مردم سیستان بدان تکلم می کنند. این گویش هم اکنون به صورت عمده در منطقه سیستان ایران، نیمروز و فراه افغانستان، سرخس ایران، ترکمنستان واستان گلستان ومازندران جاری می باشد. که برآوردهای اولیه بنیادنیمروز کانون جهانی فرهیختگان سیستانی نشان می دهد حدود چهارمیلیون نفر به این گویش سخن می گویند یا زادگاه پدریشان سیستان است وی ادامه داد:فرهنگ نویسان، سیستانی را یکی از چهار زبان متروک پارسی یاد کرده*اند. ابوریحان بیرونی در الصیدنه، چند لغت از زبان قدیم سیستانی آورده است. بسیاری از واژگان سیستانی از هزار سال پیش تاکنون تفاوت چندانی نکرده است. اگرچه اصل زبان که احیاناً همان سکزی است، پیش از این منقرض شده و تنها گویش آن باقی*مانده است. یک سرود دینی به گویش سیستانی باقی*مانده است که به اواخر دوره ساسانی نسبت داده می شود. سرود آتشکده کرکویه یکی از زیباترین سرودهای مذهبی زرتشتیان سیستان بوده است که به هنگام روشن کردن آتشگاه ها، به آواز بلند خوانده می شده است.مدیربنیادنیمروز با اشاره به توانمندیهای گویش زابلی گفت: این گویش از یک سو بیشترین خویشاوندی واژگانی و دستوری را با گویش موجود و گذشته خراسانی و فراتر از آن با لهجه های مرده ماوراءالنهری و تاجیکی کنونی دارد و از سوی دیگر واژه های مشترک بسیار با بلوچی دارد که با توجه به پیوندهای تاریخی و پیوستگی های جغرافیایی و مهاجرتهای قومی و خویشاوندی طایفه ای، امری طبیعی می باشد محمدآذری افزود:در این بین استادجوادمحمدی خمک سکایی اقدام به گرداوری وازه نامه سگزی نموده است.این زبان که به گویش های متعدد بیان میشود اثرات شگرفی بر تمدن وفرهنگ جهان داشته است ودر حوزه نفوذش که مردمانی علاقمند به مطالعه کتاب وکتابخانی بوده اند اندیشمندان,سخنوران,دانشمند ان وبزرگان بسیاری پا به بزرگراه علم وفرهنگ نهاده وبه فرهنگ وتمدن بشریت خدمت کرده اند که تصور این همه فرهیخته بدون وجود کتابخانه های بزرگ وعشق به کتابخوانی قدری دور از ذهن می باشد
سیستانیها بعنوان یک جمعیت انسانی ومردمی که در طول تاریخ جایگاه ویژه ای برای علم ودانش داشته اند؛مردمانی کتابخوان بوده اند.محمدآذری محقق فرهنگ عامه سیستانیهای گلستان با اشاره به پیشینه تاریخی سیستانیها گفت:مردمانی که در حوزه علم وتمدن در جایگاهی بوده اند که بتوانند جراحی مغز وجراحی چشم را در چندین هزارسال پیش انجام دهند وچشم مصنوعی و...را به منزل برسانند قطعا مردمانی هوشمند واهل مطالعه بوده اند.وقتی ما به پیشینه تاریخی وتمدنی سیستانیها نگاه می کنیم متوجه می شویم که بسیاری از نخستین ها در بین سیستانیها رقم خورده است که برای آشنایی با این افتخارات می توانید به بنیادنیمروز وسایت نیمروزانلاین بروید بعنوان مثال بزرگترین کتابخانه شخصی وقف شده به کتابخانه ملی متعلق به ایرج افشارسیستانی است که تمام کتابهای کتابخانه خود را در زمان حیاتش به مرکز اسناد وکتابخانه ملی اهدا نموده است.محمداذری بااشاره به جایگاه مطالعه وکتاب در بین سیستانیها افزود:در بین بسیاری از سیستانیها بخصوص ملاهای قدیمی وافراد باسواد ما شاهد نذر اهدا کتاب وآموزش نیز وجود دارد که در کنار سایر نذورات به این مقوله مهم فرهنگی نیز علاقمند بوده اند
مدیربنیادنیمروزبا بیان نمونه هایی از پیشتازیهای علمی ایران در منطقه سیستان وخدمات برجسته سیستانیها به فرهنگ ایران وجهان خاطرنشان کرد:در متون تاریخی به دفعات ما به اسنادی برمی خوریم که در سیستان ودر بین سیستانیها,کتابخانه های مجهز وبزرگی وجود داشته است که مورد استفاده دانشمندان وفرهیختگان بوده است.از سویی بررسیهای انجام شده نشان می دهد که ان همه پیشرفت های علمی بدون وجود کتابخانه های مجهز اماکن پذیر نبوده است. همچنین مردمان سیستان نیز به کتاب وکتابخوانی علاقمند بوده اند. محقق فرهنگ عامه استان گلستان ادامه داد:حتی در دوره هایی که به دلیل فقر اقتصادی وهجوم بیگانگان و بیماری های سهمگین ,اوضاع جامعه ایران وجهان به شرایط بحران رسیده است سیستانیها کتاب را رها نکرده اند وحتی در کپرها وتختک ها(نوعی برامدگی در دریاچه هامون برای گذران موقت وشکار و..)افراد باسواد با خواندن کتابهایی چون شاهنامه وامیرارسلان و..مردم را در شب های طولانی زمستان و..ضمن انتقال فرهنگی,سرگرم نیز می کرده اند.وی افزود:در بین سیستانیها شاهنامه جایگاه ویژه ای داشته است وشاهنامه خوانی هم عامل انتقال داشته های فرهنگی وآشنایی با پیشینه تاریخی وطن بود شاهنامه بعنوان مادر کتاب های ایرانی است وهم انتقال روحیه پهلوانی و مبارزه با دشمن و دفاع از وطن وارزشهای وطن به شمار می رفته است وکمتر سیستانی باسوادی وحتی بیسوادی را می توان یافت که با شاهنامه بیگانه باشد..محمداذری مدیربنیادنیمروز همچنین با اشاره به چهره های شاخص مذهبی وفرهنگی وعلمی در بین سیستانیها افزود:وجود افراد دانشمندی همچون مهندس احمدسجزی سیستانی که قبل از گالیله اعتقادبه حرکت زمین داشت واز سویی بزرگانی چون شاگردان بلاواسطه ومستقیم حضرت امام جعفرصادق(ع) ونخستین محدثه و..یا مواردی چون نخستین شاعره وشاعرپارسی گوی و..همگی نشانه هایی ازوجود علاقمندی به کتاب وکتابخوانی در بین سیستانیهاست..وی افزود:بحث تعزیه گردانی یا شبیه خوانی یا شووی گردانی که در بین سیستانیها به صورت روزشمار وحتی در یک روز چندین صحنه از واقعه کربلا وسرگذشت سرور وسالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) ویاران با وفایش اجرا می شد وهمگی از روی مطالعات تاریخی ومذهبی وبه گونه ای بود که بسیاری از مردم وحتی عوام نیز این متن ها را یاد داشتند.وی خاطر نشان کرد:گسترش تعزیه که ملنند تئاتر دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد بدون علاقه به مطالعه وکتاب واطلاعات تاریخی ومذهبی و..به این گستردگی امری محال بوده است ..محقق فرهنگ عامه وفولکلور سیستانیهای گلستان با تاکید بر جایگاه علم وکتاب ومطالعه در بین سیستانیها خاطر نشان کردکه یکی از رسوم کهن مردم سیستان کتاب هدیه دادن وامانت دادن کتاب است که از گذشته های دور سیستانیها برای گسترش علم ضمن هدیه وامانت دادن کتاب ,گاهی برای امرزش درگذشتگان خودشان اقدام به وقف کتاب یا کتابخانه می کردند که نمونه ایی را در همین استان گلستان می توان اشاره کرد.که نمونه اخیرش افتخار برترین و بزرگترین واقف کتاب درجهان اسلام متعلق به یک سیستانی بنام ایرج افشارسیستانی است
مدیربنیادنیمروز با اشاره به موضوع اختراع خط معقلی و..توسط سیستانیها اشاره کرد وافزود:وقتی یوسف واحمدسجزی مخترع خط هستند یا فردی مانند ابوحاتم سجزی و..در فقه وشعر و..سرامد بوده اند باید از کتابخانه های غنی واساتید مجرب بهره برده باشند.وی می افزاید:زمانی که یعقوب لیث صفارسیستانی دستور داد که زبان پارسی زبان دیوانی ورسمی ایران شود او دستور داد که برای چهار حرف( گ چ پ ژ) شکل نوشتاری تعیین شود واو .برادرش وحتی بسیاری از امرای سیستان دستور ایجاد کتابخانه را صادر می کردند وحتی کدخداهای روستاهای سیستان مثل کدخدای سه کوهه وقلعه نو ....برای رعایای خود کتابخانه ایجاد می کردند.کتابخانه وکتاب در بین سیستانیها انچنان ارزشی داشته است که زمینه ساز رشد وبالندگی جامعه ایرانی شده اند واگر ما سخن از افتخارات علمی وفرهنگی سیستانیها می کنیم بی شک عامل ان وجود کتابخانه های غنی در سیستان بوده است. محقق فرهنگ عامه سیستان ادامه می دهد:وقتی یک سیستانی حاکم مثل خاندان صفار دستور می دهد که قران به گویش سیستانی ترجمه شود وهمچنین کتابخانه درست کنند در عصر حاضرنیزافرادی مثل مرحوم کاتوزیان واستادایرج افشارسیستانی کتابهاب شخصی خود را تبدیل به کتابخانه غنی در سیستان نموده اند.در حال حاضر در بین سیستانیها کتابهای فراوانی در خصوص موضوعات مختلف از جمله فرهنگ عامه وبخصوص شعر و..با هزینه شخصی منتشر شده است که اگر به نسبت جمعیت بخواهیم درنظر بگیریم ما متوجه این موضوع خواهیم شد که میزان چاپ کتاب در بین سیستانیها بسیار رواج داشته ودارد.مدیربنیادنیمروز با اشاره به نوشته های سفرنامه نویسان خارجی وکاوشگران وگردشگرانی که گاه با مقاصد جاسوسی به ریزترین موضوعات منطقه وزندگی مردم توجه داشته اند گفت:در بررسی های این سفرنامه ها مثل چی پی تت ومک ماهون و..ما به این نکته می رسیم که در سیستان حتی در بین تختک نشین ها که گاه چهار خانوار بوده اند حتما یک سید وملا وجود داشته است که جدا از بحث عقیدتی وآموزش های مذهبی به امر مکتب داری وآموزش سنتی نیز اقدام می کرده اند.یعنی سیستانیها همواره همنشین علما ومبلغین دینی بوده اند واگرچه تعدادی از انهاسواد کلاسیک نداشته اند ولی معلومات عمومی خوبی داشته اند وحتی تعداد کثیری از عوام نیز شعر می سروده اند وهمچنین قران می خواندند یا اینکه افرادی که سواد نوشتن نداشتن در دسته های عزاداری نوحه های بحرطویل را می خوانده اند که همگی نشانه هایی از مطالعه وعلاقمندی به کتاب وکتابخوانی در بین سیستانیهاست.وی ادامه داد:در حال حاضر نیز به برکت شرایطی که در کشورمان فراهم امده نیز سیستانیها علاوه بر حضور در دانشگاه ها ومراکز علمی ومعرفی چهره های برتر علمی در حوزه های دیگر مرتبط با کتاب نیز نام اوران بزرگی دارند که یک نمونه آن استاد عباس باقری است که بالغ برپنجاه جلد کتاب نوشته واز ریاست جمهوری اسلامی ایران نشان لیاقت وهنر گرفته است وافرادبیشمار دیگر.. محمدآذری با اشاره به هفته کتاب وکتابخوانی خاطر نشان کرد: در این هفته هیئت امنای حسینیه سیستانیهای گرگان وگنبد وسایر بزرگان سیستانی با برگزاری مسابقات کتاب خوانی وبرگزاری نشست های بررسی کتاب هایی که درخصوص فرهنگ واداب ورسوم سیستانیها نگارش شده است؛زمینه معرفی وحتی فروش کتاب نویسندگان را در دورافتاده ترین روستاها نیز فراهم می اورند.وی ابراز امیدواری کرد با حمایت مسولین فرهنگی وفرصت دادن به معتمدین وبزرگان واستفاده از منابر ومساجد ومدارس فرهنگ کتاب وکتاب خوانی در جامعه ایران رواج بیشتری بیابد


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستانیها ، کتاب وکتابخوانی در بین سیستانیها ،

دنبالک ها: بنیادنیمروز ،