نخستین جشنواره جشنواره همگانی ورزش کبدی کشور در زابل آباد گنبد کاووس برگزار می گردد این جشنواره که به منظور همگانی کردن ورزش کبدی می باشد با حضور تیم های کبدی از اقصی نقاط استان گلستان وحتی استان های همجوار وهمچنین با حضور مسولین وزارت ورزش وجوانان,فدراسیون کبدی؛اداره کل ورزش وجوانان گلستان,اداره کل میراث فرهنگی وصنایع دستی گلستان؛هیئت کبدی استان گلستان ودبیرخانه منطقه چهار کبدی کشور,اداره ورزش وجوانان گنبد کاووس,فرمانداری ویژه گنبد کاوس,شهرداری وشورای شهر گنبد؛هیئت کبدی شهرستان گنبد, ادرات ورزش وجوانان شهرهای مختلف استان گلستان,دهیاری وشورای اسلامی زابل آباد وبا حضور اقشار مختلف جامعه در روز 5شنبه 25 دیماه از ساعت 9صبح برگزار می گرددگفتنی است در این جشنواره برنامه های جانبی از جمله موسیقی سنتی اقوام ؛صنایع دستی وغذای سنتی واجرای بازیهای بومی ومحلی وبرنامه های متنوع دیگری نیز اجرا خواهد شدهمچنین بناست یکی از مقامات ارشد استان در این مراسم سخنرانی نمایند ودر این مراسم مسولین ارشد کشوری؛استانی؛شهرستان گنبد وشهرهای همجوار,ورزشکاران شهرهای مختلف وآحاد مردم حضورخواهند داشت واز عموم علاقمندان جهت حضور دعوت بعمل می اید