تبلیغات
سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

نشست هم اندیشی فرهیختگان سیستانی ومدیران خانه فرهنگ وهنر سیستانیهابنیادنیمروز ومرکز تخصصی صنایع دستی سیستانی در حسینیه سیستانیهای گنبدکاوسنشست هم اندیشی فرهیختگان سیستانی ومدیران خانه فرهنگ وهنر سیستانیهابنیادنیمروز ومرکز تخصصی صنایع دستی سیستانی در حسینیه سیستانیهای گنبدکاوس

 

درپی سلسله نشست های فرهنگی هنری بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیها ومرکز تخصصی صنایع دستی سیستانیها در شهرها وروستاهای مختلف اینبار روز سه شنبه 20تیرماه همزمان با نمازمغرب وعشا واجرای دعای پرفیض توسل در حسینیه سیستانیهای گنبد استان گلستان جمع کثیری از بزرگان ومعتمدین وتحصیلکرده های سیستانی استان گلستان گرد هم امدند ودر خصوص موضوعات فرهنگی وهنری بحث وتبادل نظر کردند. در ابتدای جلسه بعد از تلاوت قران توسط اقای جهانتیغ قاری کشوری از سیستانیهای گنبد,جناب اقای اسلامی بعنوان مجری برنامه پشت تریبون قرار گرفت وضمن خوش امدگویی به حاضرین اعلام برنامه نمودند وسپس  حاج اقای شهرکی به نمایندگی از هیات امنای دلسوز حسینیه سیستانیهای گنبد به حاضرین خیرمقدم گفتند وخاطر نشان کردند :همانگونه که تاکنون بنیادنیمروز در راستای اهداف نظام وانقلاب حرکت نموده است از این پس نیز تلاش های خانه فرهنگ وهنر سیستانیها در همین چهارچوب وتحت لوای ولایت فقیه ومنویات مقام معظم رهبری استمرار داشته باشد وخواستار مشارکت وهمراهی کلیه شهروندان با تلاش های مشفقانه فرهنگی این تشکیلات در شهرستان واستان شدند

سپس نوبت به اقای اسلامی از مدیران بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنر سیستانیها در گنبد واستان رسید که گوشه ای از تلاش های بنیادنیمروز مدیران دلسوز وانقلابی آن بخصوص جناب اقای آذری را بیان نمودند وخواستار حمایت این تلاش ها از سوی کلیه عزیزان حاضر درجلسه شدند همچنین ایشان به نمایندگی از مدیران عزیز از جمله حاج اقای ارباب وشهرکی و...گزارشی از نشست های برگزار شده جهت ایجاد شعبه بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنر سیستانیها ومرکز تخصصی صنایع دستی سیستانی درگنبد وشرق استان را به استحضار حاضرین رساندند سپس ایشان از اقای محمدآذری از مدیران وبنیانگذاران بنیادنیمروز وخانه فرهنگ وهنرسیستانیها دعوت کردند که بعنوان سخنران مراسم درجایگاه قرار بگیرند وتوضیحات خود را بیان نمایند. در این نشست که هیات امنای حسینیه سیستانیهای گنبد وکانون فرهنگی وسایر ارکان فرهنگی هنری این نهاد مذهبی حضور داشتند مراتب سلام گرم هیات امنای حسینیه سیستانیهای گرگان توسط حاج محمدآذری به اطلاع بزرگان وحاضرین رسانده شد.همچنین اقای مهندس بارانی از فرهیختگان وبزرگان استان وشهرستان نیز در جایگاه قرار گرفتند وپیشنهادات سازنده خود را به استحضار حاضرین رساند واز اقای آذری وبنیادنیمروز خواستند که در بحث ساماندهی وتهیه لیست هایی از توانمندیها وظرفیت ها وتلاش در راستای همدلی ووفاق بیشتر اهتمام خاص داشته باشند.گفتنی است در این مراسم اقای سرهنگ لشکری از کارگروه حقوقی, اقای کوهکن از کارگروه فرهنگی   ,اقای کربلایی حسین دشتی زاده از کارگروه معتمدین,اقای حسن پذیرش از کارگروه پشتیبانی ومالی؛اقای پیری از کارگروه جوانان,اقای کربلایی علیرضا اربابی از کارگروه موسیقی سنتی؛اقای نجاری از کارگروه بازاریان وکسبه؛ به نمایندگی از هیات مدیره خانه فرهنگ وهنر ومرکز تخصصی صنایع دستی سیستانیها وهمچنین اقای حاج اصغر ارباب  وحاج اقای اسلامی وحاج اقای شهرکی از مدیران بنیادنیمروزخانه فرهنگ وهنر سیستانیها در گنبد,اقای عباسی از کانون فرهنگی حسینیه واز مدیران دلسوز,اقای حبیب دادفر پرتلاش وساعی مدیر بنیادنیمروز درکلاله وجمع کثیری از فارغ التحصیلان وبزرگان وجوانان وبخصوص بانوان فرهیخته سیستانی گنبد وشرق استان حضور داشتند. نکته جالب حضور بزرگان ومعتمدین درکنار جوانان وتحصیلکرده ها بود که اینده روشنی را برای فعالیت های فرهنگی سیستانیهای گلستان وشمال کشور نوید می دهد.(این خبر درحال تکمیل است)

نشست هم اندیشی فرهیختگان سیستانی ومدیران خانه فرهنگ وهنر سیستانیهابنیادنیمروز ومرکز تخصصی صنایع دستی سیستانی در حسینیه سیستانیهای گنبدکاوس

 

نشست هم اندیشی فرهیختگان سیستانی ومدیران خانه فرهنگ وهنر سیستانیهابنیادنیمروز ومرکز تخصصی صنایع دستی سیستانی در حسینیه سیستانیهای گنبدکاوس

 

نشست هم اندیشی فرهیختگان سیستانی ومدیران خانه فرهنگ وهنر سیستانیهابنیادنیمروز ومرکز تخصصی صنایع دستی سیستانی در حسینیه سیستانیهای گنبدکاوس

 

نشست هم اندیشی فرهیختگان سیستانی ومدیران خانه فرهنگ وهنر سیستانیهابنیادنیمروز ومرکز تخصصی صنایع دستی سیستانی در حسینیه سیستانیهای گنبدکاوس

 

نشست هم اندیشی فرهیختگان سیستانی ومدیران خانه فرهنگ وهنر سیستانیهابنیادنیمروز ومرکز تخصصی صنایع دستی سیستانی در حسینیه سیستانیهای گنبدکاوس