تبلیغات
سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

بیان دیدگاه ها ومطالبات درپیام تبریک روزمجلس توسط بنیادنیمروزخانه فرهنگ وهنرسیستانیها

بیان دیدگاه ها ومطالبات درپیام تبریک روزمجلس توسط بنیادنیمروزخانه فرهنگ وهنرسیستانیها

بنیادنیمروز به مناسبت 10دیماه روزمجلس با صدور بیانیه ای ضمن تبریک این روز به نمایندگان شریف ملت یادوخاطره شهیدمدرس وشهدای مجلس را گرامی داشت

به گزارش خبرنگار گلستان نو ، بنیادنیمروزخانه فرهنگ وهنرسیستانیها در این بیانیه گفته است درود خداوند به روان پاک شهید مدرس ، شهیدان انقلاب اسلامی ، شهدای مجلس شورای اسلامی و امام شهیدان ، چه زیبا و آگاهانه و عالمانه امام راحل در بیان اهمیت و نقش مجلس و نمایندگانی مومن ، مطلع ، بصیر ، آگاه ، شجاع ، مردم دار ، خداترس و متدین بیان فرمودند که همچون مدرسها را انتخاب کنید و با حضور وکلائی چون مدرس در مجلس ، مجلس در راس امور و عصاره فضائل ملت است.بنیادنیمروزبا اشاره به ویژگی های شهید مدرس می افزاید:روزمجلس ویاداوری ویژگی‌ها و نگرش مردی است که بیرق مبارزه را به دوش کشید و شجاعت تحسین برانگیزش چشم بداندیشان و زمامداران خودسر را خیره ساخت و بیگانگان را به تحیر واداشت. اگر خاطره‌اش را ارج می‌نهیم بدان علت است که وی پارسایی پایدار و بزرگواری ثابت قدم بود که لحظه‌ای با استبداد و استعمار سازش نکرد و در تمامی مدت عمرش ساده‌زیستی، تواضع، قناعت و به دور بودن از هرگونه رفاه‌طلبی را شیوه زندگی خویش ساخت و از طریق عبادت، دعا و راز و نیاز با خدا، کمالات معنوی را کسب کرد. امور نظام مقدس جمهوری اسلامی خوش درخشیده است.

درادامه بیانیه می افزاید: مجلس بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیها به نیابت از مدیران واعضای هیات مدیره کارگروه های متعدد واعضای خود باورمند است:مجلس ؛ نهادی است که با برآمدن از دل ملت به نماد "مردم‌سالاری دینی " در جامعه اسلامی بدل گشته است، نمادی که در طول تاریخ فعالیت خود بنا به فرموده رهبر فقید انقلاب اسلامی "خانه واقعی ملت" نام گرفته و همواره در پیشبرد شورای اسلامی که بنا به فرموده امام خمینی (ره) در راس امور قرار دارد و هویت بخش مردم سالاری دینی است بر اصل شورا و ملهم از آموزه های اسلام قوام یافته و " مجلس و نماینده " تجلی رای ملت و نماد همکاری ملی است.دربخش پایانی بیانیه بنیادنیمروزخاطرنشان شده است"که:

امید است همه نمایندگان ملت بتوانند با استفاده از افکار و اندیشه های شهید مدرس، نماینده مردمی و بی نظیر تاریخ ایران و نظریه پرداز گفتمان "دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت " ، راه و تفکر این شهید زنده تاریخ ایران را تداوم بخشند.

بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیها ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهدای مجلس وبخصوص شهیدمدرس وتبریک این روز به نمایندگان شریف ودلسوز وشایسته مردم درمجلس شورای اسلامی برای تندرستی وموفقیت همه ی این عزیزان در رسالت خطیر نمایندگی ملیت شریف ایران دعا می کنند/

بنیادنیمروز به بهانه این روز بزرگ از نمایندگان شریف مردم می خواهد که برنامه های مستمر دیدارهای مردمی خود را با توده های مردم عمق بخشیده ودر پیگیریها ومشاوره هایی که به مسولین اجرایی برای استفاده از شایستگان می دهند حتما انسان های نجیبی که بجز خدا هیچ تکیه گاهی ندارند را درنظر داشته باشند.همچنین از نمایندگان شریف مردم نجیب در خانه ملت استدعا داریم که مروری کوتاه وجستارگونه بر نطق های انتخاباتی خود بخصوص درحاشیه شهرها ودرجمع روستائیان صبور ازجمله مردم بی پناه وفاقد لابی داشته باشند.بنیادنیمروز برنامه ای را دردست دارد تا توسط برجستگان اجتماعی محلات مختلف ودفاتر نمایندگان دلسوز وفهیم سازوکاری را برای تعامل بیشتروشنیدن درددل های موکلین فراهم نماید وهمچنین با تهیه ویژه نامه هایی خدمات وپیگیریهای مشفقانه نمایندگان را به استحضار مردم برسانند وهمچنین بعنوان حافظه مردم در مراجعات آینده به یاداوری وعده های داده شده همت گمارد.بنیادنیمروز ضمن اینکه برای موفقیت نمایندگان عزیز از تمام ظرفیت های اجتماعی ورسانه ای ومشاوره ای و..خود بهره می گیردوبرای موفقیتشان دست به دعا دارد عاجزانه تمنا دارد که همانند زمان انتخابات به معتمدین وبرجستگان روستاها ومحلات تعامل سازنده را استمرا دهند.بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیها درخاتمه برای موفقیت نمایندگان محترم مجلس همگان را دعوت به همراهی وهمدلی ودعای خیر می نماید