تبلیغات
سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

اهداف بنیادنیمروز,بنیادنیمروزخانه فرهنگ وهنرسیستانیها/بنیادنیمروز رابیشتربشناسیم؟

 

 

 

بنیادنیمروز بعنوان یک تشکل مردم نهاد که توسط جمعی ازدلسوزان سیستانی در استان گلستان شکل گرفت به مرور توانست جای خود را دربین مردم ومسولین بازکند.خیلی ها می گفتندبنیادنیمروزبه دنبال اهداف انتخاباتی هست ومحمدآذری برای تبلیغ خودش این تشکیلات را راه انداخته است اما به مرور مشخص شد که چنین چیزی هیچ جایگاهی در راهبرد بنیادنیمروز ندارد.بنیادنیمروزسیستانیها صرفا یک تشکل مردم نهاد است که به همت جوانان سیستانی وحمایت مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری وتعاون استان گلستان ومساعدت اداره ثبت اسنادرسمی به ثبت رسیدو فعالیت فرهنگی دارد وهدفش ارتقای سطح فرهنگ عمومی استان وهمدلی اقوام می باشد برای شناخت بهتر بنیادنیمروزسیستانیها بخشی از اهداف اولیه بنیادنیمروز را بدون روتوش برایتان ارسال می کنم تا راحت تر قضاوت کنیدوبرای همکاری با بنیادنیمروزفقط لازم است یک پیامک به 09360876222بفرستید

 

-.pdf [352.33 کیلوبایت]