تبلیغات
سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

بنیادنیمروزسیستانیها:برنامه های کاری وجلسات تخصصی وعمومی استادمیری درسفربه شمال کشور

 برنامه های کاری وجلسات تخصصی وعمومی استادمیری درسفربه شمال کشور

 

پیرودرخواست های مکرردوستان وطرفدران استادمیری؛بنیادنیمروزاعلام کرد:برنامه های کاری وجلسات تخصصی وعمومی استادمیری درسفربه شمال کشور

درپی سفرسال گذشته استادمیری به استان گلستان به دعوت صداوسیمای مرکز گلستان وبنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیها که به شدت مورد استقبال عموم شهروندان قرار گرفت وباعث شد در دوشب پیاپی ایشان دربرنامه زنده سیمای شبکه گلستان حضورپیداکنند وبه دنبال حضور پرفروغ ایشان در برنامه پرمخاطب و وزین خندوانه واجرای زیبای ترانه "چل مچلو"به گویش سیستانی که بازتاب های فراوانی در سطح جامعه وبخصوص رسانه ها وفضای مجازی داشت.با تلاش جمع کثیری از شهروندان گلستانی اعم از معتمدین وبزرگان طوایف,جوانان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان ومازندران ولطف وعنایت مجموعه صداوسیمای استان گلستان که از مدیرکل محترم ومعاونین وکارشناسان ومجریان وتهیه کنندگان وسایرعوامل به سیستانیهای استان لطف وعنایت خاص دارند اینبار استادمحمدرضامیری قلعه نو,خواننده وآهنگساز وتنظیم کننده برجسته کشورمان به استان های شمالی سفرخواهند کرد.در ابتدای سفر ایشان در شب جمعه(پنجشنبه شب)میهمان شبکه استانی سمنان ومسولین هنرشناس وبزرگوار ومهمان نواز شهر اخلاق خواهند بود.پس ازآن به گرگان خواهندآمد وبه دلیل اینکه دیروقت خواهد بودمراسم استقبال توسط مدیران بنیادنیمروز وبزرگان ومعتمدین وطرفداران ؛صبح روزجمعه29تیرماه ساعت8صبح دربلواراستانداردخواهد بود.پس ازآن ایشان در نشست تخصصی آکادمی موسیقی بنیادنیمروزدرگرگان شرکت خواهندکرد وپاسخگوی سوالات وراهنمای عزیزان مرکز خواهندبود.ساعت10صبح در جنگل الگندره مهمان افتخاری برنامه نسیم شمالی خواهندبود که هرجمعه در یکی ازاستان های شمالی به صورت زنده با آیتم های مختلف  وحضورسه مجری توانمند از گیلان ومازندران وگلستان تولید وروی انتن می رود وهمزمان ازهرسه شبکه استان های شمالی پخش می گردد.براساس درخواست های مکرردوستان احتمالا آهنگ زیبای "چلمچلو"را اجرا نمایند وبه فراخور شرایط برنامه احتمال اجرای ترانه دیگر نیزی اگرباشد استادآمادگی دارند به افتخار مردمان نجیب استان های شمالی اجرا نمایند.سپس استادمیری به همراه مدیران بنیادنیمروز وجمعی ازطرفداران درنمازجمعه شرکت خواهندکرد.ساعت17نشست صمیمی با اعضای انجمن ادبی فرخی سیستانی ومباحث ترانه سرایی وراهکارهای  همکاری بین ادبا وشعرا با اهالی موسیقی را به بحث خواهند گذاشت.ساعت20تا21:30 درشهرستان نکا استان گلستان دیدار مردمی همفکری با جمعی از فرهیختگان سیستانی استان مازندران خواهند داشت..صبح روزشنبه ساعت8تا11 دیدار وجلسات میراث فرهنگی؛انجمن موسیقی وبازدید ازباقت تاریخی گرگان وموزه امیرلطیفی؛همچنین ساعت12شرکت در جمع طرفداران وعلاقمندان وپاسخگوئی به احساسات ایشان،بعداز نماز ونهار واستراحت به سمت شرق استان گلستان خواهندرفت وساعت15نشست با نویسندگان وشعرا وفرهیختگان شرق استان خواهند داشت.ساعت18نشست مطبوعاتی استادمیری با حضور اصحاب رسانه برگزارخواهدشد.ساعت19:30در نشست اندیشکده فرهنگیان سیستانی بنیادنیمروز به عنوان مهمان ویژه حضور خواهندیافت وساعت21در برنامه زنده سیمای گلستان به همراه گروه موسیقی بنیادنیمروز حضورخواهندیافت وبه اجرای آهنگ سیستانی خواهندپرداخت واجراهای زیبای گروه موسیقی بنیادنیمروز را ازنزدیک مشاهده خواهندکرد وپس ازاتمام برنامه به نشست برنامه ریزی استعدادیابی موسیقی خواهند رفت ودرصورت ادامه سفر انشاالله برناهه های بعدی در اطلاعیع بعدی به محضرتان اعلام خواهدشد/عزیزانی که تمایل دارند درخصوص مباحث تخصصی وموضوعات مرتبط با کارهای استادمیری قلعه نو دیداری با ایشان داشته باشند می توانند با یکی از شماره های بنیادنیمروز ارتباط برقرار کنند09360876222===09113721921==09111768779==یا ایدی nimroozonline@ در فضای مجازی

 

 

حضوربنیادنیمروزسیستانیها واستادمیری دربرنامه نسیم شمالی شبکه گلستان,گیلان ومازندران/جمعه29تیرساعت10

افتخاری دیگر برای ما که میزبان یکی از بزرگترین خواننده های کشورمان درگلستان هستیم.استادمحمدرضامیری قلعه نو پس از درخشش درشبکه های استانی همچون فارس؛سیستان وبلوچستان,سمنان و..شبکه های سراسری وبرنامه پرمخاطب خندوانه برای بار دوم مهمان شبکه استان گلستان در برنامه نسیم شمالی است که به صورت مشترک وباسه مجری از استان های گیلان ومازندران وگلستان همزمان پخش می شود وهر استان نیز دریک روزهفته بازپخش می کند.همچنین گروه موسیقی بنیادنیمروز با اجرای دهل وساز وچوب بازی سیستانی در این بنامه پرمخاطب برای باردوم درسال جاری شرکت خواهد داشت.مدیران بنیادنیمروز ضمن تشکر از مسولین صداوسیمای گلستان اعم از مدیرکل,معاونین,تهیه کنندگان ومجریان وبرنامه سازان عزیز بخصوص جناب اقای ناصری وفدایی در برنامه نسیم شمالی بابت فرصت دادن به فرهنگ وآداب ورسوم سیستانیهای شمال کشور ،از همشهریان عزیز تقاضا داریم


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: میری خواننده سیستانی ، محمدرضامیری قلعه نو ، میری خواننده ، استادمیری قلعه نو ، استادمیری خواننده سیستانی ،