سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

  جوابیه محمدآذری به جهانگیرزاده درخصوص مصاحبه نماینده ارومیه با خبرگزاری مهروبی اهمیت خواندن خشکی هامون

------------------------------------------------------

 

جهانگیرزاده نماینده اورمیه درمجلس درگفتگوباخبرگزاری مهر:مشکل دریاچه ارومیه همانند خشکی هامون نیست که هیچ تاثیر منفی در زندگی مردم و حیات زیستی منطقه نداشت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

خشکی هامون هر ساله ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت برجای می گذارد

** محمدآذری مدیرمسول روزنامه گلستان نو(نیمروز)درپاسخ به نماینده ارومیه:

سکوت ,نجابت وصبوری سیستانی هادلیل بربی اهمیت بودن خشک شدن هامون نیست!!

--------------------------------------------------------------------

چند روز قبل در خبرگزاری مهر مصاحبه ای را خواندم از جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خواندم که در آن از وضعیت دریاچه ارومیه گلایه کرده بود ولی در بخشی از ان (خط سوم) مقایسه ای انجام داده بودکه بسیار شگفت انگیز بود. ایشان خطاب به مسئولین عنوان کرده بود که: دریاچه ارومیه مثل خشک شدن دریاچه هامون نیست که هیچه اثری بر محیط زیست و مردم نداشته باشد.

نمی دانم که جناب جهانگیر زاده تحصیلاتشان در چه زمینه ایست ؟ولی دوست داشتم که ایشان حداقل به سیستان سفر می کرد و یا اینکه درخصوص دریاچه هامون قدری مطالعه می داشت حدقل بعنوان یک ایرانی بویژه ایرانی آذربایجانی که دربسیاری از موارد باستانی باسیستان عزیز هم ریشه و مشترک میباشند.ولی چون بعنوان یم نماینده مجلس اظهارنظرکرده باید

به ایشان عرض کنم :جناب جهانگیر زاده شما برای اینکه اثبات کنید خشک شدن دریاچه ارومیه چقدر مهم است لازم نیست که آسمان ریسمان ببافیدوجایی دیگر را مثال بزنید و برای اثبات خودت نباید جایی دیگر را بکوبید .در همین ابتدای سخن باید عرض کنم که برای بنده بعنوان یک سیستانی همانقدر که خشک شدن هامون اهمیت دارد همان اندازه نیز برای از بین رفتن ارومیه ناراحتم. و اعتقاد دارم که باید مراقب داشته های زیست محیطی و فرهنگی و... سرزمین مقدسمان وحتی سراسرجهان باشیم . چه در سیستان باشد چه در آذربایجان یا آفریقا و..

ولی دوست گرامی اگر امروز یکی از دلایل نابودی دریاچه ارومیه متوجه نیت مسئولین برای آبادانی و راحتی مردم آن سامان است و در واقع مسئولین می خواستند بااحداث جاده ازوسط دریاچه  به مردم آذربایجان غربی لطف نمایند ولی مهمترین دلیل خشک شدن هامون نتیجه بی تدبیری و عدم توجه مسئولین گذشته وحال  به سیستان است . چرا که اگر باتمام قدرت وبا استفاده ازابزارچانی زنی که درسطح بین الملل دراختیار داشتندحداقل به دنبال حق آبه ایران از طریق افغانستان و سازمان های بین المللی بودند امروزه ما شاهد این همه بدبختی در سیستان نبودیم.

ولی دوست عزیز ای کاش یکبار هم که شده بود بعنوان نماینده مجلس که در برابر تمام ایران مسئول می باشد به سیستان سفری کردید و از نزدیک می دیدید که چه بلایی بر سر مردم آن سامان آمده است؟

ای کاش از نزدیک می دیدی که چگونه هامون که اکنون تبدیل به یک ریگزاری  شده است  در فصل بادهای سیستان امان مردم را بریده است؟ ای کاش شن های روان سیستان را از نزدیک لمس می کردی ؟ ای کاش می آمدی و می دیدی که چگونه این  مردان مرد سیستان بی آب؛ به مرزبانی از این کشورمشغول هستند!از لحاظ تاریخی خواستم بدانیم دوست عزیز سیستان و دریاچه هامون آن یک شهر و منطقه و یک دریاچه صرف نیست و نبوده که هیچ اثری برمردم نداشته باشد . خوب است بدانیم براساس کتب دین زرتشت(که ازادیان به رسمیت شناخته شده درایران میباشد) یازدهمین سرزمینی که اهورا مزدا آفرید سیستان بود و بهتر است بدانیم  که هامون را در اوستا ((کانس اویا)) می نامیدند و بر تقدس هامون همین بس است که سوشیانت دین زرتشتی از انجا برخواهدخاست و پسران زرتشت مکلف به نگهبانی آن شده اند .خوب شایدعده ای این رااساطیروتاریخی بدانندوبرایشان مهم نباشه. بنابراین به جنبه های عیرتاریخی وکاربردی وامروزی آن می پردازیم:

خوب است بدانیم که دریاچه هامون بعنوان هفتمین تالاب بین المللی جهان و بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور که تاکمتر از دو دهه قبل هر ساله پذیرای بیش از یک میلیون پرنده مهاجر بود اکنون در استانه پاک شدن از روی نقشه جغرافیایی کشور است نماینده مجلس ایران که در برابر تمام مسائل کشور مسئول هستید باید آگاه باشی که حداقل ۱۵ هزار صیاد از نابودی هامون بیکار شدند که اگر اینان را سرپرست خانواری حداقل ۵ نفره بدانیم چه جمعیتی انبوه می شود!آیا اینهااثربرمردم نیست؟!

نماینده عزیز در اثر نابودی هامون عزیز هزاران زن و روستایی که با نی های بدست امده از هامون درطول تاریخ به صنایع دستی اشتغال داشتند ، منبع درامد خود را از دست دادند.دامداران سیستانی با حداقل ۱۲۰ هزار راس گاو اصیل سیستانی که از برترین نژادهای اصیل گاو در جهان هستند و حداقل در ۷۰ هزار هکتار اراضی دریاچه هامون دامداری می کردند یا مهاجرت کردند یا اواره و ورشکست شدند.به عقیده شمااینها برمردم سیستان اثرنداشته است؟!

جناب جهانگیر زاده عزیز حداقل ۸۰۰ روستا تحت تاثیر هجوم شن های روان دریاچه هامون قرار گرفتند . دریاچه ای که سالیانه ۱۲ هزار تن ماهی ازآن صید می شد

امروزه یک بستر  خشک  و تفتیده است که اگر مطالعه دقیقی صورت می گرفت مشخص می شد که نابودی هامون بزرگترین

پدیده پناهندگی آوارگان  زیست محیطی در کشور را رقم زده است ! که البته این یکی از وظایف جنابعالی و همکارانتان می

باشد اگر شما و همکارانتان حداقل , وزارت خارجه گاها در آفساید را مجبور میکردید که افغان ها را پایبند به کمیسیون دلتا

(کمیسیون  دلتا متشکل از کارشناسان کشور کانادا ، آمریکا و شیلی که روی رودخانه هیرمند کار کارشناسی انجام

دادند )و قرارداد ۱۳۵۱ دولت ایران و افغانستان مبنی بر آزاد سازی ۲۶ متر مکعب آب در هر ثانیه در رودخانه هیرمند را

پیگیری می کردید اکنون هامون در انتظار قطرات اب نبود و مردم غیور و مرزبانان ان آوراه و سرگردان نمی شدند

.

جناب جهانگیر زاده اگر درد غربت و مهاجرت بر اثر خشکسالی و خشک شدن هامون را می دانستید هیچگاه چنین اظهار نظری نمی کردید . آیا تا بحال تصور کرده اید درد پیرمرد و پیر زنی که تمام خاطرات و تاریخ و پیشینه خود را بگذارد و به جایی دیگر برود و فرزندانش را انجا بزرگ کند و با شنیدن نام سیستان اشکش روان شود؟!

آیا می شود گفت زندگی در جایی غیر از زادگاه و ریشه ها و نگاه طعن امیز و تحقیر آمیز کسانی که از عظمت و بزرگی تاریخی تو هیچ نمی دانند چه دردی دارد؟ آیا می شود تصور کرد فرزند و نواده یعقوب لیث و رستم و فرخی سیستانی و... را که در اثر خشک شدن هامون مجبور به جلای وطن شود و درغربت هیچگاه ان گذشته تاریخیش به کارش نیایید و به جرم تغییر خانه در حیاط منزلش(کشور ما حیاط منزل ماست) باید نگاههای  تحقیر آمیزتحمل  و کنایه ها بشنود ودرکشورش به او غیربومی گفته شودوسایه شهرونددرجه دوم بودن راتحمل کند بر وی چه می گذرد و چه حالی به او دست می دهد؟!

آیا اینها اثر بر زندگی مردم حاشیه هامون نیست؟!

تالاب هامون از لحاظ اقتصادی برای ساکنان سیستان اهمیتی بسزا داشته و دارد و از نظر زیست محیطی نیز منبعی عظیم و مهم بشمار می رود. این منطقه به علت قرار گرفتن در مراکر مناطق کویری و نیمه کویری کشورهای ایران و افغانستان ، در حقیقت تنها مامن زیست پرندگان مهاجر در شرق کشورمان محسوب می شود. وجود دریاچه آب شیرین ، زمین های باتلاقی پخش آب حاصل از طغیان رودخانه ها ، نیزارها، تولید جلبکها و حشرات و ماهیان در مواقع پرآبی همگی باعث می شده است که این منطقه مامن ماوای صدها هزار پرنده مهاجر ، بخصوص پرندگان آبزی و کنارآبزی شود،پرندگان و جانوران وحشی این منطقه عبارتند از :پلیکان و فلامینگو پرندگان مهاجر آبی ،تیهو ، زنگوله باله، باقرقره،خرگوش، شغال،کفتار، کاراکال،یوزپلنگ،گراز،آهو.تاکنون بیش از ۱۸۳ گونه پرنده در دریاچه هامون مشاهده شده است که در غالب ۵۱ خانواده تنوع کم نظیر پرندگان را نشان می دهد که سازمان بین المللی پرندگان این تالاب را زیستگاه با اهمیت پرندگان معرفی کرده است علاوه برآن  قبل ازخشک شدن هامون عزیز,پس از عقب نشینی آب مراتع سرسبزی ایجاد می شده و منبع اصلی تغذیه هزاران راس دام سیستان بوده است. درواقع دریاچه هامون ماندابهای وابسته به حوزه آبهای افغانستان را به سمت خود جذب می کند و به همین دلیل همانند دریاچه ارومیه کف ان پوشیده از رسوبات رودخانه ای و دریاچه ایست.

تاکنون بر اساس تحقیقات انجام شده ۲۱ گونه گیاه آبزی در قالب ۱۰ خانواده از تالاب هامون شناسایی شده است که از جمله آنها گیاهان شناور ، غوطه ور و گیاهان اب دوست وبویژه گیاهانی از گیاهای مهم اقتصادی منطقه سیستان است که مورد مصرف دامها و صنایع دستی می باشد

قطع جریان رود مرزی ایران و خشکی هامون باعث شده تا نقش مظاعف تالاب هامون در چرخه اقتصاد مردم سیستان و بعد زیست محیطی ان کمرنگ شود . تالاب هامون یکی از هفت تالابی ست  که  در فهرست تالاب های بحرانی (عهد نامه رامسر) ثبت شده است .

در گذشته صیادی شغل اصلی و اثرات پیش روی آب و ایجاد مراتع باعث رونق دامپروری در سیستان بوده است که زندگی گاوداری سیستان وابسته به هامون بوده است .

صنایع دستی از جمله پرده بافی نقش عمده ای در اشتغال سیستان داشت که ان هم از بین رفت و چندین  روستا در زیر شن ها مدفون شده است و گاو سیستانی نیز بدلیل وابسته بودن به نیزارهای هامون در آستانه انقراض قرار گرفته است و این یعنی از بین رفتن صیادی ، کشاورزی، دامپروری، محیط زیست و صنایع دستی و در مجموع هامون به یک کانون بحرانی برداشت شن و ماسه تبدیل شده است  و اینها وقتی در کنار بادهای ۱۲۰ روزه سیستان قرار میگیرد اهالی را بیشتر تحت تاثیر و فشار عوامل فرسایش و بیابانزایی قرار داده است . با شروع طوفان ،میزان آلودگی هوا را از حد استاندارد فراتر برده و باعث افزایش بیماریهای مرتبط با بادهای ۱۲۰ روزه شده است .که البته ازدیدجنابعای اثربرمردم ومحیط زیست سیستان تلقی نمی شود. به همین دلیل بازهم بایدخدمت جنابعالی عرض کنم که:

هامون یگانه مامن زیستی پرندگان مهاجر در شرق ایران بشمار می آید . پوشش گیاهی دریاچه شامل ۵۵ گونه از جمله اویارسلام،مرغ،بارهنگ آبی،علف بوریا،لویی،نی،هزارنی و جگن است. گونه های شورپسندی نظیر گز،تاغ،اسکنبیل،خارشتر،گون،شورقلیا واشنان

۲۳۹ گونه جانوری از جمله پلیکان، فلامینگو، غاز، قوی گنگ، باکلان کفچه نوک، اردک تاجدار،آنقوت،هویره،کبک،تیهو،عقاب شاهی،سنقر،شاهین،دال،جغد،پرستوی دریایی، عقاب دریایی دم سفید،عقاب تالابی ،سارگپه،مارچلیهر،افعی پلنگی،افعی شاخدار ایرانی ،مارجعفری، بزمجه، آگاما، ماهی گرگک ،کپورماهی،آمورسفید و سیاه ماهی بوده است که وقتی هامون خشک شودلابدبازهم ارزشی نداشته است؟؟!!

کاهش پستانداران حیات وحش منطقه هامون از ۲ هزار راس به کمتر از ۲۰۰ راس آنهم بادرنظرگرفتن اینکه دریاچه  هامون با مساحت برابر۲۹۳ هزارو ۳۱ هکتار ودر سال ۱۳۴۶  منطقه حفاظت شده ودرسال ۱۳۵۴ تالاب بین المللی اعلام شده بود جای تامل وبررسی منصفانه ودقیق دارد.اگرهامون تالاب بین المللی درحالت بحران ومنطقه حفاظت شده آنهم درچنددهه قبل اعلام نشده بود شرایط وحال وروزش امروزه چه بود؟آیا اینها اثربرمردم سیستان نیست؟!جناب جهانگیرزاده (نماینده مجلس وعضوکمیسون امنیت ملی مجلس)

وقتی آقای محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس حفاظت محیط زیست خسارت برجامانده از خشکی هامون را سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام می کند چگونه است که شما می فرمایید اثری بر محیط و مردم نداشته است ؟ نکند این رقم ها به نظر شما کوچک و ناچیز دیده می شود؟!یااینکه ....؟؟!!بهتراست جهت روشنترشدن اذهان اضافه کنم که:

دریاچه هامون که زمانی استراحتگاه  پرندگان مهاجر بوده است اکنون به یک کارخانه تولید شن و ماسه تبدیل شده است که حتی هزینه های میلیاردی انجام شده برای حفظ آن در حد مسکن است و اینها زمینه ساز ایجاد مشاغل کاذب در سیستان شده است .واگربیفزایم به اینها :زمانی که از هر هکتار نیزار منطقه ۶ تن علوفه خشک بدست می آمد اکنون باید خریداری شود آن هم با هزینه حمل و جابجایی و ... اینها یعنی بیکاری ، فقر ، بیماری ، مهاجرت  دسته جمعی ، رشد مشاغل کاذب و از بین رفتن محیط زیست و پرندگان و ...که همگی از جمله اتفاقاتیست که در منطقه سیستان با بحران خشک شدن هامون اتفاق افتاده است.آیا اینها اثربرمردم ومحیط زیست منطقه سیستان وعواقب خشکی هامون نیست؟!

ای کاش یکبار هم که شده بود به سیستان می آمدید و می دید بر سرنوادگان یعقوب که ایران و زبان فارسی را احیا کرد براثرخشک شدن هامون چه آمده است؟ ! ای کاش به سیستان می آمدی و می دیدی که جوانان غیور با تمام این مشکلات عدیده با چه عشقی به ارزشها و میهن به مرزبانی مشغول هستند و به فرموده مقام عظمای ولایت که فرمودند :((سیستان بر گردن کشور حق دارد)) قطعا یکی از جلوه های این فرمایش همین صلابت و نجابت و صبوری می باشد.

جناب جهانگیر زاده شما نگران نمکهای دریاچه ارومیه هستید در حالی که سالهاست مردم صبور سیستان با طوفانهای شن و ذرات معلق در هوا دست به گریبانند همان گردو خاکی که وقتی اندکی از ان و آنهم در چند روز کوتاه برسر غرب کشور و پایتخت بارید همگی دست بکار شدیم (که البته حق هم هست) اما آیا کسی از مردم صبور و نجیب سیستان پرسید که در این سالها چه برسرتان آمده است؟(البته منکرخدمات نظام دردیگرحوزه های مرتبط باسیستان عزیرنیستیم)آیا بنطرشما درصدبالای بیکاری ,حاشیه نشینان هامون خطر و تهدیدی برای مردم سیستان نیست مگر هامون در زمره معدود تالابهای آب شیرین جهان نبود؟مگر سیستان انبار غله ایران وآسیا نبود ؟ چرا کسی در برابر بدبختی این مردم نجیب اینقدرسروصداایجاد نکرد؟اگر کوتاهی شده است که صد البته هم شده ولی چنین حرفهایی جز جزنمک پاشیدن برروی زخمهای هامون نیست .بنده چون فامیلی ام(( آذری)) هست وازسویی ((سیستانی الاصل ))هستم دلسوزانه وبعنوان یک معلم ازت گلایه دارم.البته قصدم ازاین جوابیه فقط روشنگری میباشدوهیچگاه منکردلسوزی جنابعالی وخدمات صورت گرفته ازسوی نظام درسیستان نیستم.

جناب نماینده اگر صدها بار بدتر از این بر سر مردم غیور سیستان بیاید دست به اقدامات ضد امنیتی نمی زنند، مگر زمانی که درخانه خدا وهنگام نمازجوانان مارا مثله کردند آیا جز صبوری از مادیدید؟چه مرزبانان قانع ونجیبی که فقط به عشق اسلام وایران و وطن و به عشق آذربایجان و فارس  و یزد و گیلان و.... خود را سپر بلای بدخواهان می کنند وعلی رغم همسایگی کشوری که بزرگترین تولیدکننده موادمخدراست ودرهمسایگی ناامن ترین کشورهاقرارداریم وبیشترین شهدای مبارزه باموادمخدرراتقدیم کردیم تاجوانان سایراستانهاوکشورهاآلوده ومعتادنشوند,هیچگاه درمرزبانی کوتاهی نکرده ایم . پس شایسته نیست ما را باکلام رنجاند.البته پرواضح است که مردم شریف آذربایجان باقضاوت شماهمراه نیستندوآنهانیزمانندمابه دنبال عظمت ایران اسلامی هستند.همانگونه که دردفاع مقدس دوشادوش هم اجازه ندادیم حتی یک وجب ازخاک مقدسمان ازدست برودان هم زمانی که تمام دنیادربرابرماقرارداشتند.

برادر عزیز  سیستان منطقه تجاری ندارد تنها امرار معاش انها کشاورزی می باشد که وابسته به آب هامون می باشد خوب است تصور کنید که وقتی آب هامون خشک شود چه برسر کشاورزی و مردم ان آمده است ؟

آیا اینها اثر برمردم نیست؟! اگر مردم شریف و نجیب و صبور سیستان استخوان در گلو ، چیزی نگفتند نه اینکه خشک شدن هامون اثری برانها نداشته است بلکه نمی خواستن ونمی خواهندکسی ازشرایط سواستفاده نکند.بهتراست بدانیدکه علی رغم هزاران شهیدی که تقدیم ایران واسلام کردیم درگروهک هابویژه منافقین هیچگاه سیستانیها عضویت نداشته اندوهمواره آماده جانفشانی برای اسلام وایران وارزشهای الهی وآرمانهای امام (ره)ومنویات مقام معظم رهبری بوده اند .اگر مردم ما دست به اقدامات ضد امنیتی نزدند دلیل بر جهل انها یا ناتوانی ایشان نیست که در طول تاریخ سیستان را سرزمین فرهیختگان مردان مرد دانسته اند و در زمانی که دربرخی ازکشورهاوجاهایی  که داعیه تمدن دارندمردم در توحش بودند و هنوز آمریکا کشف نشده بود وبیمارانشان رابه درخت می بستندوبه شدت کتک می زدندکه جن ازتنشان خارج شوددر سیستان جراحی مغز انجام می شده است و آثار مکشوفه شهر سوخته موید این ادعاست .!!ولی دوست گرامی نجابت ما را کسی تفسیر نکند و چه زیباست که به شیوه ای مناسب  از مردمان این مرزو بوم دلجویی نمایید . هامون جدا از شرایط اکولوژیکی ، شرایط تاریخی ارزنده ای دارد که باید تمام ان را با تمام وجود باور کرد , با مدیریت یکپارچه , تدوین سند جامع , تلاش برای احیای حق آبه  ایران و اجرای برنامه های مناسب زیست محیطی باید  حیات  دوباره ا ی  به هامون  داد و در این بین عزم ملی لازم است که باید به پاس این همه رشادت ، جانبازی، صبوری و نجابت سیستانیها, به آنها همت  گماشت

محمد اذری مدیر مسئول روزنامه گلستان نو (نیمروز)

یه درخصوص کم اهمیت شمردن خشکی هامون,توسطمحمدآذری(بنیادنیمروز)
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: جهانگیرزاده ، نماینده ارومیه ، جوابیه به نماینده ارومیه ، محمدآذری ، نیمروز ، بنیادنیمروز ، واکنش به جهانگیرزاده ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو(نیمروز) ،

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic