سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

سیستانیها,سیستانیان وجایگاه سیستانیهادرایران واسلام برای بازدیدکنندگان ازجشنواره اقوام درغرفه بنیادنیمروز تشریح شد


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستانیان ، سیستانی ها ، سیستانیها ، بنیادنیمروز ، جشنواره ، فرهنگ اقوام ، گلستان ، گلستان نو ، آذری ،

دنبالک ها: بنیادنیمروز ،

سیستانیان,سیستانیهادرجشنواره اقوام 90,سیستانیهای گلستان باغرفه بنیادنیمروز(کانون جهانی سیستانیان)


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستان ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، گلستان نو ،

دنبالک ها: بنیادنیمروز ،


نقاشی متحرک
نخستین انیمیشن جهان (نقاشی متحرک)درشهرسوخته زابل

نقاشی متحرک(انیمیشن )درشهرسوخته زابل درچندهزارسال قبل درزمانی که اروپا وبسیاری دیگردرتوحش بودندوآمریکاهنوزکشف نشده بود!!

باستان شناسان هنگام کاوش در گوری 5 هزار ساله جامی را پیدا کردند که نقش یک بز همراه با یک درخت روی آن دیده می شود. آن ها پس از بررسی این شی دریافتند نقش موجود بر آن برخلاف دیگر آثار به دست آمده از محوطه‌های تاریخی شهر سوخته، تکراری هدفمند دارد، به گونه‌ای که حرکت بز به سوی درخت را نشان می دهد. هنرمندی که جام سفالین را بوم نقاشی خود قرار داده، توانسته‌ است در 5 حرکت، بزی را طراحی كند كه به سمت درخت حركت و از برگ آن تغذیه می کند. باستان‌شناسان با نزدیک كردن این تصاویر به یكدیگر موفق شدند نمونه‌ای از یك تصویر متحرك را در قالب یك فیلم 20 ثانیه‌ای به دست آورند.

سرپرست تیم كاوش در شهر سوخته درباره كشف اخیر خود گفت: «حركت بز به سوی درخت و تغذیه او از برگ درختان در 5 حركت مصور شده است. در این تصاویر نه تنها بز به سمت درخت حركت می‌كند، بلكه جهش وی و پریدن بز روی برگ درختان كاملا دیده می‌شود.»به گفته این باستان‌شناس، بز از جمله حیواناتی است كه در رسیدن به ارتفاعات تبحر داشته و می‌تواند با یك حركت جهشی به سمت بالا حركت كند. هنرمند نقاش شهر سوخته‌ای، با دقت و زبردستی موفق به تصویر كردن جهش این بز شده است.
از این جام برای نوشیدن استفاده می‌شده است. ارتفاع این جام 10 سانتی‌متر است و روی یك پایه استوار شده است.


«سجادی» درباره منحصر به فرد بودن این تصاویر در دنیای باستانی گفت: «تاكنون در دوره‌های پیش از تاریخی چنین تصاویری دیده نشده و ما برای اولین بار به این تصویر در شهر سوخته برخورد كرده‌ایم. در بسیاری از ظروف، اشكالی را می‌بینیم كه تنها تكرار شده‌اند، اما حركتی در آنها دیده نمی‌شود. تحقیقات ما نشان داده است كه این نقش، قدیمی‌ترین ایده مردمان باستان برای ارایه «تصویر متحرك» و به تعبیر امروزی «انیمیشن» است.»


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: شهرسوخته زابل ، سیستان ، سیستانی هادرگلستان ، انیمیشن ، نقاشی متحرک ، بزمتحرک زابل ، گلستان ، گلستان نو ، مطبوعات گلستان ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

سیستانیهادرگلستان ومازندران و..بخوانند:سیستان 2قرن پایتخت ایران بوده است

شهر زرنگ(زرنج)پایتخت یعقوب لیث صفاری بزرگترین شهر سیستان و پایتخت ایران در قرن چهارم و پنجم هجری بوده است؟

این شهر پنج دروازه آهنین درونی وسیزده دروازه بیرونی داشته است و از جمله بناهای مهم شهر زرنگ میتوان از مسجد جامع،دارالاماره وکاخهای یعقوب لیث وعمرولیث نام برد.شهر زرنگ در زمان ساسانیان یکی از بزرگترین شهرهای ایران بشمار میآمده ومیان راههای بزرگ بازرگانی پیشین یعنی سیستان_هرات-بست-کرمان_غزنه-سیستان_خراسان –مکران،سیستان-هند قرار داشته است.


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، تاریخ سیستان ، زرنج ، زابل ، شهرسوخته زابل ، یعقوب لیث سیستانی ، گلستان نو ، تاکر؛بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستانی ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

سیستانیهادرنجوم پیشتازودرفرش سرآمد،

سیستانیهاسرآمدفرش ونجوم درگذشته وحال،فرش سیستان کادوی ایران به سران کشورها

فرش سیستان موقعیت ممتازی در بین صادرات

فرش ایران به سایر کشورهای جهان دارد...؟


هم اینک دستبافته های دختران وزنان هنرمند و

پرتلاش سیستان به کشورهای

آلمان،اسپانیا،لبنان،مالزی سنگاپور،ژاپن،استرالیا

،کانادا،پاناما،مکزیک ،برخی ممالک آفریقایی وشیخ

نشینهای خلیج فارس صادر میشود.

مهندس ابوسعیدسجزی (احمدبن محمدبن

عبدالجلیل سجستانی)که هم روزگار ابوریحان

بیرونی بوده یکی از بزرگترین ریاضیدانان و منجمان

صده چهارم هجری و مخترع اسطرلاب زورقی است

وی نظریه بطلمیوس را مبنی بر زمین مرکزی نفی

کرد ونظریه کوپرنیک را مبنی بر خورشید مرکزی

طرح نمود ابوسعید دارای چنذین کتاب ورساله است

و از اولین کسانی بشمار می آید که اثبات کرد زمین

متحرک است و فلک با همه آنچه در آن است ثابت


میباشد.

آیا میدانید که:

در سال 1365 خورشیدی 52 تخته فرش نفیس

اهدایی به سران کنفرانس غیر متعهد ها در زیمباوه

در شهرستان زابل و با سرانگشت دختران هنرمند

سیستانی بافته وارسال شده است...؟

آیا میدانید که:

نخستین نیروگاه برق هیزم سوز توسط یک شرکت

هندی در سال 1308 خورشیدی در زابل نصب و راه

اندازی شد...؟سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیها ، بزرگان سیستان ، فرش سیستان ، یخ سیستان ، نشریات گلستان وسیستان سیستانیهادرگلستان ، تاریخ سیستان ، مطبوعات گلستان وسیستان ، گلستان نو ، نیمروز ،

دنبالک ها: سیستانیهادرگلستان ومازندران ،

آیا میدانید که از دوران باستان تاکنون سیستان را به نامهای گوناگون یاد کرده اند ؟0911177208(نیمروز)

فراوانی وتنوع این نامها که گاه ریشه هند واروپایی و گاه منشاء لاتینی دارد دلیل دیرینگی وقداست این سرزمین حماسه واسطوره و فرهنگ است.

بعضی از این نامها عبارتند از :۱-درنگیانا ۲-درانگا ۳-درانژیان۴-مناسکاتینا ۵-زارانگیا۶-زارنجی۷-زرنگ۸-زارایا۹-زاریس ۱۰-زرن۱۱-ساکا۱۲-سک۱۳-سکه۱۴-سکستان۱۵-سگزستان۱۶-سجستان ۱۷-سیت۱۸-سیس۱۹-سیوستان۲۰-سکوث۲۱-سکوتایی۲۲-ساکاویپا۲۳-اسکوت۲۴-اسکیث۲۵-آراخز۲۶-آراشزی۲۷-آریا۲۸-ساس۲۹-ماساژت۳۰-سک سری۳۱-آراخوسیا۳۲-بلده الجنود۳۳-زابلستان۳۴-زاول۳۵-نیمروز۳۶-سیستان و...(کانون سیستانیان09111772048)

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستانیهادرگلستان ، گلستان ، سیستان ، سیستانیها ، وبلاگهای سیستانی ، نیمروز ، گلستان نو ،

دنبالک ها: سیستانیها ،

نامه امام نهم شیعیان حضرت امام حضرت امام محمدتقی(ع) به فرماندار سیستان

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام برتو وبندگان شایسته خدا

ای فرماندار سیستان

قدرت و حکومت امانتی است در اختیار تو،تاخدمتگزار بندگان خدا باشی .با این قدرت وتوانایی باید به برادران دینی

خود کمک کنی وبه یاری آنان بشتابی.تنها چیزی که برای تو باقی میماند نیکوئی ها وکمک هایی است که در این

مقام به برادران دینی خود میکنی.آگاه باش که خدا در قیامت از تمام کارهایت بازخواست میکند وکوچکترین عملی از

خدا پنهان نخواهد ماند.

محمد بن علی الجواد

نکته1:وقتی امام نهم به یک مقام حکومتی نامه می نوسیدوسفارس مسلمانی رامی کندیعنی

اورادرموضع باطل نمی بیندواوراقبول داشته بویژه اینکه بالحن دوستانه ایی نوشته شده است.واین

افتخاری بزرگ برای سیستانیهاست

2:دینداری سیستانیهافقط درزمان خونخواهی امام حسین (ع)نبوده

وبلکه درطول زمان این حق

مداری ودفاع ازمظلوم رادرافتخارات خوددارند(به یادداشته باشیم

اگرمختارچندسال بعدودرپی فراهم

امدن مقدمات قیام به خونخواهی برخاست مردم سیستان درست

دردوماه بعدازشهادت امام حسین

(ع)قیام کردندوحاکم منصوب خلیفه راازبین بردند.درواقع اولین گروه

وقومی که به خونخواهی

سالارشهیدان اقدام کردندسیستانیهابودند


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، مطبوعات گلستان ، نشریات سیستانی ، تاریخ سیستان ، بزرگان سیستان ، نشریات گلستان ، گلستان نو ، ترکمن هادرگلستان ،

دنبالک ها: سیستانیهادرگلستان ومازندران ،

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو